Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Бизнес и икономика

27 Юли 11, 21:15 / Автор: Маркетор
„Свилоцел” ЕАД надхвърля очакваната печалба за първото полугодие, постигайки най-ниски променливи разходи от 2007 г. до момента
Реализирайки стремежа си за равномерно натоварване на производствените мощности, „Свилоцел” ЕАД отбеляза по-висока от очакваната печалба през първото полугодие на 2011 г. и постигна най-ниските променливи разходи за производство на един тон целулоза от реконструкцията в края на 2007 г. В следствие ритмичната работа на завода, реализираната печалба е в размер на 6 322 010 лв., което е с 1 239 867 лв. повече от прогнозите в началото на 2011 г. Обемът на произведената продукция за периода е 61 426 т. сулфатна избелена целулоза и 188 т. КМЦ, а реализираната на пазара целулоза е 64 815 т., като 62 507 т. са били за износ, а 2 307 т. за вътрешния пазар.
Реализирайки стремежа си за равномерно натоварване на производствените мощности, „Свилоцел” ЕАД отбеляза по-висока от очакваната печалба през първото полугодие на 2011 г. и постигна най-ниските променливи разходи за производство на един тон целулоза от реконструкцията в края на 2007 г. В следствие ритмичната работа на завода, реализираната печалба е в размер на 6 322 010 лв., което е с 1 239 867 лв. повече от прогнозите в началото на 2011 г. Обемът на произведената продукция за периода е 61 426 т. сулфатна избелена целулоза и 188 т. КМЦ, а реализираната на пазара целулоза е 64 815 т., като 62 507 т. са били за износ, а 2 307 т. за вътрешния пазар.

„През първото полугодие не възникнаха затруднения с доставките на основни суровини, материали или консумативи, които да налагат ограничаване или спиране на производството. Във всички направления се работи с алтернативни доставчици, което ни осигурява постигането на най-добра пазарна цена за продукта и е гаранция за навременност на доставките”, каза г-н Михаил Колчев, Изпълнителен директор на „Свилоза” АД. „Наблюдаваше се единствено тенденция на ограничаване обема на доставките на технологична дървесина още през второто тримесечие на 2011 г., но причина за това най-вероятно е големият износ от страната”, допълни още той.

По данни на Браншовата камара на дървопреработвателната и мебелна промишленост, за периода 01 януари - 30 юни 2011г. износът на обработена дървесина за трети страни /извън ЕС/ е нараснал почти двойно спрямо миналата година и надхвърля 670 хил.тона. Основно увеличението се дължи на засилено търсене от съседна Турция, в това число и на реекспорт за Ирак. От 2010 г. продължава и тенденцията за увеличаване износа на дървесина за страните от Европейския съюз като Румъния, Австрия и Гърция.

За съжаление, засиленото търсене на технологична дървесина не води до очакваното разширяване на предлагането и до по-доброто отглеждане на българските гори, а напротив - конкуренцията на пазара създава условия за спекулации и дефицит. От компанията се надяват, че в най-скоро време в страната ни ще заработи реален пазарен механизъм, свързан с организацията на дърводобива и отглеждането на българските гори. Според ръководството на „Свилоцел”, вариант е и въвеждане на квоти за износ на дървесина за страните извън Европейския съюз, в случай че Изпълнителна агенция по горите не може да гарантира суровина за българската индустрия. Това е непазарна мярка, но ИАГ има възможност да организира дърводобива в България далеч по-ефективно като разшири предлагането за което има възможност – горите имат нужда от огледни сечи в по-голям обем от сегашния дърводобив на технологична дървесина.

За поддържане на равномерно натоварване на производствените мощности, „Свилоцел” ЕАД въведе бонусна система за стимулиране доставката на дървесина в завода още през месец юни 2011 г., въпреки че в други години тази мярка се прилага само през зимните сезони. Ако и това не даде резултат през месеците юли и август, се очертава отново спиране на завода за дълъг период от време през есента (минимум 30 дни), което ще повлияе негативно, както на крайния финансов резултат, така и на утвърдените извоювани позиции от „Свилоцел” ЕАД на пазарите на целулоза в Европа.

За Контакти:

За повече информация: Димитрина Младенова, е-мейл: dimitrinam@marketorbg.com, тел.: +359 2 421 97 87, моб.: +359 885 619 010

Източник:
Маркетор

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.1057