Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Образование

Вземи в gLOG
14 Ноември 11, 08:34 / Автор: AncorAgente
МАЩАБЕН ПРОЕКТ И АМБИЦИИ ОТВАРЯТ ВРАТИТЕ НА НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ВРЪЩАТ У НАС НАУЧНИ СВЕТИЛА ОТ ЧУЖБИНА
Екип от преподаватели и изследователи на Химическия факултет на Софийския утиверситет „Св. Климент Охридски” си постави амбициозната задача да привлече водещи изследователи от чужбина и да популяризира научните постижения на факултета в научната общност, индустрията и обществото. Проектът е финансиран от 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз и е с красноречивото име Beyond Everest.
Проектът на Химическия факултет ще развие максимално изследователския потенциал в областта на съвременните функционални материали. Очаква се работата по него да укрепи възможностите на факултета за успешно участие в научни-изследователски дейности на световно ниво. Проектът стартира от октомври тази година, а на 14 и 15 ноември е първата среща на Управителния съвет на проекта, включващ представители на партньорските организации от чужбина, на министерства и на ръководството на Университета.

Конкретните задачи на проекта включват:
• Засилване на изследователските постижения на факултета чрез трансфер на опит и ноу-хау, както и изграждане на стратегическо партньорство с водещи европейски научноизследователски институции;
• Трайно привличане на опитни изследователи от чужбина във Факултета;
• Подобряване на изследователската среда чрез разширяване на съществуващата инфраструктура за научни изследвания с нови модерни апарати – ТЕМ и ЯМР, даващи възможност за разширяване областите на научни изследвания;
• Насърчаване на участието на учените от Факултета в изследователските програми на Европейския съюз;
• Популяризиране на върховите научни постижения на учените от факултета в научната общност, индустрията и обществото.

В съответствие с програмата на конкурса, тези задачи ще бъдат постигнати чрез мобилност на изследователите от Факултета в партньорски организации, назначаване на опитни изследователи, организиране на семинари и конференции в областта на съвременните функционални материали и др. Партниращи институции, които ще помогнат за осъществяването на работната програма на проекта, са част от водещи Европейски организации за научни изследвания: Техническия университет в Мюнхен (Германия), Университета на Оксфорд (Великобритания), Макс Планк Института по Полимери (Германия), Университета на Торино (Италия) и Висшето училище по физично и химично инженерство в Париж (Франция).

Научните изследвания, които ще бъдат директно подпомогнати от проекта, обхващат широк спектър от материали - за чиста енергия, за опазване на околната среда, за оптика и оптоелектрониката, както и материали с фармацевтични и медицински приложения.

Координатор на проекта е проф. дхн Тони Спасов, Декан на факултета, а екипът за управление на проекта включва представители на различните научни направления във факултета.

За Контакти: AncorAgente

Източник:
AncorAgente

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.5743