Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Общество

Вземи в gLOG
07 Декември 11, 22:57 / Автор: All Channels I PR
Филипс обявява резултатите от проучване на общественото мнение за условията и качеството на живот в българските градове
Според българите най-важните показатели за един добре устроен град са обществен транспорт, повече възможности за работа, сигурност и безопасност.
 - Според българите най-важните показатели за един добре устроен град са обществен транспорт, повече възможности за работа, сигурност и безопасност.

 - 52% от жителите на София смятат, че развитието на инфраструктурата, градския транспорт и паркингите трябва да са основен приоритет за града.
 - 14% от участниците в проучването посочват, че в техния град трябва да се подобри качеството на въздуха и водата, и да се повиши енергийната ефективност.
 - Над 50% от столичаните са на мнение, че осветлението в кварталите трябва да се подобри, а осветлението в централните улици на града, пешеходните зони, спортните съоръжения и училищата трябва да бъде заменено.
 - Близо половината от запитаните в проучването българи изпитват силно чувство на принадлежност към общността, в която живеят, и желание да допринасят за развитието й.
 - Наличието на повече, по-добри и разнообразни работни места се посочва от запитаните като основен приоритет на кметовете на градовете в следващите две години. На второ и трето място се нареждат подобрение на градския транспорт и сигурността.

София, България: По време на пресконференция днес Филипс България обяви резултатите от задълбочено проучване на условията и начина на живот на българите в градовете. Резултатите от проучването очертават чувството на сигурност и безопасност, по-добре устроения градски транспорт, добрите пътни условия и наличието на достатъчно парко-места като ключови за създаване на атрактивни, жизнени и добри за живеене градове.

Представителното изследване на Филипс България обхваща населението на възраст между 18 и 60 г. в столицата, областните и малките градове в страната. Изследването в България е част от световна инициатива на Филипс за провеждане на диалог по теми, свързани с тенденциите на развитие и бъдещите предизвикателства пред градското устройство и население.

„Повече от половината от световното население вече живее в градове или градски зони. До 2050 г. се очаква градското население в световен мащаб да бъде над 70% от общото население на земята. По този начин многократно ще се увеличат предизвикателствата, пред които са изправени градовете. Модерното градско планиране трябва да отговори на съвременните предизвикателства като пренаселеност, недостиг на ресурси, напрежение в ежедневието и усещане за отчужденост”, каза Радмила Филева, Изпълнителен директор на Филипс България ЕООД, по време на пресконференцията днес.
„За Филипс е приоритет предоставянето на иновативни решения, които да отговорят на нуждите на съвременното общество. Изпълнените с живот градове, както и устойчивите общности, могат да се развиват чрез партньорства между частния и публичния сектор, които да стимулират създаването на съответните иновативни технологии и бизнес модели. Благодарение на иновативните решения в сферата на уличното осветление, Филипс допринася за подобряване жизнеността на градовете, като повишава сигурността и комфорта на жителите им и допринася за създаването на уникален облик и идентичност на градовете,” допълни г-жа Филева.

Добър градски транспорт и пътна инфраструктура, както и наличието на парко-места са посочени не само като най-важни фактори за създаване на добре устроен град за живеене, но и като области от градоустройството, които се нуждаят в най-голяма степен от подобрение наред с грижата за околната среда и оптимизиране на разходите за живот.

Модернизацията на уличното осветление може да доведе до 25 - 45% спестяване на енергия и да осигури за градовете дори средносрочна възвръщаемост на инвестицията за високо технологични и енергийно ефективни осветителни решения.

Наличието на повече и по-добри работни места се смята от гражданите за един от най-важните приоритети на кмета на града през следващите две години. Подобряването на облика на града и използването на модерно и красиво улично осветление биха могли значително да подобрят градския пейзаж и да засилят туристическия интерес към населеното място. Това би могло да допринесе за откриването на нови работни места в магазините, ресторантите и хотелите, разположени из красиво осветените улици на града.

Чувството за сигурност и безопасност са друг много важен фактор за създаване на добри условия за живот в градовете. Според 24% от българите сигурността и безопасността по улиците е ключов ангажимент на градската управа в следващите 2 години. Според проучване, направено в Обединеното Кралство и Съединените Американски Щати, високо технологичното улично осветление би могло да допринесе за намаляване на престъпността до 20%. Международното проучване сочи, че подобреното улично осветление осигурява по-добро наблюдение и проследяване на потенциалните престъпници, което увеличава превенцията на престъпни намерения. Освен това, с подобряване на уличното осветление се засилват чувството на гордост и принадлежност към общността, както и неформалният социален контрол.

Филипс CityTouch
CityTouch е онлайн система за управление на градското осветление, която дава възможност за динамичен, интелигентен и гъвкав контрол в рамките на целия град. „CityTouch осигурява светлина точно тогава, когато е необходима, там, където е необходима и в необходимото количество”, каза Васант Филомин, Генерален директор Маркетинг и Бизнес развитие, Сектор Осветление на Филипс. „Ако се комбинира със светодиодно осветление, CityTouch може да спести до 70% от енергията, нужна за осветлението на града, като същевременно намали разходите за поддръжка със 70%, в сравнение с конвенционалното осветление”, допълни той.

Като дългогодишен и признат лидер в осветлението, Филипс „подобрява живота в градовете чрез светлина”, като предоставя енергийно ефективни осветителни решения, осигурява на хората чувство за комфорт, сигурност и безопасност и помага на градовете да откроят своята идентичност, облик и привлекателност.

Проучването относно условията и качеството на живот е национално представително с максимална грешка на извадката ± 3.1%.

За Контакти:

Ана Петрова
All Channels | PR
Тел. 434 03 83; 0 889 003 826
apetrova@all-channels.com

Източник: All Channels | PR

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.6124