Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Обучение

Вземи в gLOG
20 Декември 11, 09:28 / Автор: TBM Consulting
Семинар: ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2011 г. ПРОМЕНИ В ЗДДС В СИЛА ОТ 01.01.2012 г. И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ
Промени в ЗКПО, в сила от 1 януари 2011 г. Въпроси по годишното данъчно приключване на 2011 г. Промени през 2012 година.Изменение в ЗДДС в сила от 01.01.2012 година.
Първи ден: 23.01.2012 г (понеделник)

09.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците

09.30– 11.00 ч. Промени в ЗКПО, в сила от 1 януари 2011 г.
- коригиране за данъчни цели на грешки, свързани с дълготрайни активи и грешки, различни от счетоводни грешки
- намаляване на данъка при източника върху доходи на чуждестранни юридически лица от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения

11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч. Въвеждане на данък при източника върху доходи на чуждестранни лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони)
- промяна в удържането на данък при източника върху доходи на чуждестранни юридически лица от наеми на недвижимо имущество
- други

13.00 – 14.00 ч. Обяд

14.00– 15.30 ч. Въпроси по годишното данъчно приключване на 2011 г.
- данъчни постоянни разлики (непризнат разход за ДДС; разходи за дарения; скрито разпределение на печалба; липси/брак на активи и др.)
- данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
- други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

15.30 – 16.00 ч. Кафе пауза

16.00– 17.30 ч. Данъчни амортизации, завеждане, амортизиране и отписване на активи от данъчния амортизационен план, преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи свързани с амортизируеми активи (ремонт или подобрение)
- допускане на счетоводни грешки
- апорт и преобразуване на дружества
- лихви по заеми
- пренасяне на данъчни загуби от страната и от чужбина
- разпределяне на дивиденти
- данъци върху разходите (социални разходи; представителни разходи; разходи, свързани с експлоатация на превозни средства.
• Промени през 2012 година
• Други въпроси. Дискусия и консултации.

Лектор: Димитър Войнов– Главен експерт в отдел „Счетоводна практика”, дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите. Завършил е Университета за национално и световно стопанство – гр. София, специалности „Счетоводство и контрол” и „Финанси”. Автор на публикации в специализирания печат и лектор по теми относно корпоративното данъчно облагане и счетоводното законодателство.

Втори ден: 24.01.2012 г (вторник)

09.00-11.00 Изменение в ЗДДС в сила от 01.01.2012 година.

11.00- 11.15 Кафе пауза

11.15-13.00 Практика по прилагането на ЗДДС.
Въпроси и казуси. Дискусия и консултации. Край на семинара и раздаване на сертификатите.
Лектор: Валентина Василева - Данъчен консултант в Глобал Такс

Такса за участие: 160 лв. (крайна цена).

Отстъпки:
• За втори участник от организация- 5% отстъпка.
• За всеки следващ - 10% отстъпка.

В таксата са включени: лекции, учебни материали, обяд в ресторанта на хотела, кафе- паузи, сертификат за участие в семинара.
Записването става след попълване на формуляр за участие или до изчерпване на местата в залата, и заплащане на таксата до 19.януари.2012 г.!
Начин на плащане: по банков път
ТБМ Консултинг ЕООД
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

Моля в основание на плащане да посочите „Участие в семинар”.

Фактурите за извършени плащания се получават на семинара.
Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!!!
Въпроси към лектора може да задавате както на самия семинар, така и предварително (с оглед по- пълното изложение на фактите по съответния казус) на електронният ни адрес: office@tbm-bg.com

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ:
 - БЮДЖЕТИРАНЕ - 16.01.2012 г. - 190 лв. (крайна цена) Лектор: Любов Георгиева

 - ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ПРАВНАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В СИЛА ОТ 2012 г. ПРЕДМЕТ НА ОБЖАЛВАНЕ, СРОКОВЕ, ПРАВЕН ИНТЕРЕС, ПРАВОМОЩИЯ НА КЗК. ЧЕСТО СРЕЩАНИ НАРУШЕНИЯ И ПРОБЛЕМНИ МОМЕНТИ- ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА НА КЗК. -17 и 18.02.2012 г. - 190 лв. (крайна цена) Лектори: Мариана Кацарова и Елена Димова

 - ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2011г. И ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2012г. - 20.02.2012 г. - 120 лв. (крайна цена) Лектор: Димитър Войнов

 - ПРОМЕНИ В ЗДДС И ЗДДФЛ В СИЛА ОТ 1 януари 2012 г. – 21.02.2012 г. – 130 лв (крайна цена) Лектор: Калина Златанова и Лорета Цветкова

Допълнителна информация по всички въпроси свързани с темата, можете да получите на следните телефони: 0889 416 048, 0898 994 255 и други предстоящи обучения на www.tbm-bg.com .

За Контакти: 0889416048

Източник:
www.tbm-bg.com

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.1929