Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Банки и финанси

11 Януари 12, 18:51 / Автор: Райфайзенбанк
Ситуацията в Централна и Източна Европа отразява колебанията в Еврозоната
В анализ на Райфайзен Рисърч се посочва, че ЦИЕ остава под влиянието на дълговата криза в Еврозоната. Реалният БВП на ЦИЕ ще нарасне с 2% през 2012 г.
• Реалният БВП на ЦИЕ ще нарасне с 2% през 2012 г., докато Еврозоната е изправена пред рецесия от -1%
• Австрия се очаква да отбележи спад на БВП от 0.5%
• Дълговата криза в Еврозоната временно ще продължи да оказва негативно влияние върху капиталовите пазари

“Централна и Източна Европа остава под влиянието на дълговата криза в Еврозоната” - коментира Петер Брециншек, директор на Райфайзен Рисърч, част Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ), имайки предвид новите, ревизирани прогнози за растеж за Централна и Източна Европа (ЦИЕ) , изготвени от екипа му. Райфайзен Рисърч очаква, че регионът на Централна и Източна Европа като цяло ще отбележи ръст на БВП за 2012 г. от 2%. “Относително слабият растеж, който очакваме в ЦИЕ, трябва да бъде разглеждан на фона на рецесията от -1%, която прогнозираме за Централна и Източна Европа”, допълва Брециншек.

Анализаторите на Райфайзен Рисърч очакват, че негативните ефекти ще бъдат усетени най-силно в страните, които имат най-тесни външнотърговски връзки с еврозоната – те очакват БВП на страните от Централна Европа да нарасне с 0.5%, а на страните от Югоизточна Европа с 0.4%. Що се отнася до страните от ОНД – Райфайзен Рисърч оставя прогнозата си непроменена и очаква ръст от 3.1%. С изключение на Полша (очакван ръст на БВП от 2.2%), анализаторите на Райфайзен Рисърч очакват спад на БВП във всички страни от Централна Европа, включително и Австрия (- 0.5%). Според Брециншек, силният фокус на региона към германската икономика, необходимите мерки за консолидация на бюджетите и свитото кредитиране се очаква да бъдат основните фактори, които ще доведат до по-слабо първо полугодие на 2012 г. Все пак, Брециншек е по-оптимистично настроен за второто полугодие на 2012 г. “При по-задълбочен поглед на прогнозата ни за БВП е видно, че негативните тенденции от първото полугодие, би трябвало да бъдат компенсирани от по-добро развитие през второто. Тази прогноза е в съответствие с очакваното представяне на Еврозоната”, казва Брециншек.

Инфлация: Повечето страни в Централна и Източна Европа преминаха пика

Според Райфайзен Рисърч, изглежда, че инфлационният пик е преодолян в повечето икономики в региона на Централна и Източна Европа. “През 2012 г. очакваме по-висока инфлация само в Унгария, Чехия и Украйна, поради фискалните мерки в тези страни”, допълва Брециншек. Пониженията в основния лихвен процент, които се очаква да бъдат направени от страна на Европейската централна банка, както и големите обеми ликвидна подкрепа, се очаква на доведат до намаление на краткосрочните нива на EURIBOR през първото полугодие на 2012 г. до по-ниски стойности от основния лихвен процент. При ниски нива на инфлацията, това може също така да доведе до намаляване на лихвените проценти от Полша до Румъния. “Унгария е единствената страна, за която очакваме централната банка да стабилизира валутния курс, като запази висок основен лихвен процент”, обяснява Брециншек.

Валутите в ЦИЕ са поставени под напрежение през първото тримесечие на 2012 г.

Възобновеното напрежение, произлизащо от кризата с държавния дълг, е източник на допълнително напрежение и върху валутите в Централна и Източна Европа през първото тримесечие на 2012 г. “При подобрение на ситуацията на икономическите и финансови пазари през втората половина на 2012 г. валутите в региона се очаква постепенно да повишат цените си”, вярва Брециншек. “Това също така се отнася и за руската рубла, която традиционно е по-слаба от щатския долар през първата половина на годината.”

Капиталовите пазари в ЦИЕ: ще бъдат тествани нови дъна през първото тримесечие на 2012 г.

“Негативното развитие на капиталовите пазари в Централна и Източна Европа през 2011 г. бе с двуцифрени стойности. Пазарите, които все още се представяха по-добре в началото на 2011 г. отчетоха значителни загуби през четвъртото тримесечие, докато тези, които се представиха по-слабо в началото на миналата година, по-късно се стабилизираха”, казва Брециншек. Той вижда голям потенциал за спадове в началото на тази година, най-вече на борсите в Унгария, Чехия и на Балканите. Относително добрият фундамент в Русия и Полша ще спомогне за по-малки ценови загуби. Брециншек остава с предпазлива оценка по отношение на развиващите се пазари до средата на годината, въпреки че вярва, че очакваното възстановяване на доверието ще бъде последвано и от силно възстановяване на цените на акциите през втората половина на 2012 г. “Основното предположение, е че ще бъде осъзната необходимостта от очевиден напредък за решаване на дълговия проблем”, допълва той.

Пазарът ще се възстанови след временни слабости през първото тримесечие

Дълговата криза, продължаващите дискусии за капиталовите изисквания на местните банки, както и специфичната структура на водещия индекс ATX, доминиран от циклични и финансови компании, оказваше негативно влияние върху австрийския капиталов пазар през 2011 г. В допълнение на това, очакванията са, че икономиката е отбелязала спад през четвъртото тримесечие, като очакванията на Райфайзен Центробанк са, че икономиката ще се върне към положителни нива на растеж чак през третото тримесечие. За цялата 2012 г. те прогнозират спад от 0.5%.

В резултат на това, през следващите няколко месеца не могат да бъдат изключени нови спадове на австрийския капиталов пазар. “Дори ако австрийските компании продължат да отчитат солидни фундаменти, те не могат напълно да се отделят от преобладаващото негативно влияние на дълговата криза”, обяснява Биргит Курас, главен анализатор в Райфайзен Центробанк. Това дава основание за спад през първото тримесечие на 2012 г., докато през останалата част на годината – особено през второто полугодие, може да има двуцифрени ръстове. Според Курас, ATX има потенциал за растеж до 2 200 пункта до края на годината.

Нивата на оценки изглеждат атрактивни на фона на спада в цените на акциите

Що се отнася до ръста на приходите, Райфайзен Центробанк очаква тази относително позитивна тенденция да продължи. Въпреки негативните ефекти, в резултат на тежести като валутните курсове, анализаторите предвиждат ръст на приходите от 13% през 2012 г. Благодарение на относително благоприятното развитие в цените на акциите, оценките се върнаха до доста атрактивни нива: на база на средните оценки за ръст, през 2012 се очаква показателят цена/печалба да възлезе на 9, а показателят цена/счетоводна стойност да остане на 0.7.

* * * * *

Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ, РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара.

РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата.

Общо около 60 000 служители на РБИ обслужват близо 13.7 милиона клиенти чрез около 2900 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа.

РБИ е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), която индиректно притежава около 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса. РЦБ е централната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната, която оперира като главен офис за цялата Група РЦБ, включваща и РБИ.

За Контакти:

Отдел “Връзки с обществеността”
тел. 91 985 174/535/600
Райфайзенбанк
press.pr@raiffeisen.bg

Източник:
www.rbb.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

6.9355