Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Банки и финанси

Вземи в gLOG
12 Януари 12, 19:29 / Автор: Райфайзенбанк
ЕИБ отпуска 50 млн. евро на Райфайзенбанк (България) за финансиране на проекти на българските фирми
ЕИБ отпуска 50 млн. евро на Райфайзенбанк (България) за финансиране на проекти на българските фирми
Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ) предоставя на Райфайзенбанк (България) ЕАД 50 млн. евро за финансиране на инвестиционни проекти на дружества, осъществяващи дейност на територията на България. Със средствата от кредитната линия могат да се финансират както инвестиционни проекти на българските фирми, така и нуждите им от оборотни средства.

Благодарение на тази линия, Райфайзенбанк ще отпуска дългосрочни инвестиционни кредити за закупуването, обновяването или разширението на материалната база на дружествата, както и разходите, свързани с разработването, планирането и финансирането на материалните активи в периода на изграждането им; покриване на разходи, пряко обвързани с научно-развойната дейност на компанията; изграждането на мрежи за разпространение. Максималният размер на инвестициите е от 25 млн. евро до 50 млн. евро, в зависимост от големината на кредитополучателя.

„Това е четвъртият заем, който Европейската инвестиционна банка отпуска на Райфайзенбанк (България). Тези нови 50 млн. евро идват след като предходната линия от 36 млн. евро бе напълно усвоена и са в резултат на успешното сътрудничество между Европейската инвестиционна банка и групата РБИ. В унисон с ангажимента на ЕИБ да предоставя приемлива подкрепа на европейските малки и средни предприятия, кредитните продукти Райфайзенбанк, отпускани по тази линия, ще имат важно предимство под формата на по-ниски лихви, в сравнение с продуктите, в които ЕИБ не участва”, коментира Жан-Марк Мартен, заместник-ръководител на отдел България, Румъния и Кипър в ЕИБ.

“През 2011 г. договорихме нови 135 млн. евро кредитни линии и гаранционни споразумения, като благодарение на новото финансиране от ЕИБ ще разширим подкрепата си за българския бизнес”, коментира Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк.

Средствата са предназначени за всички сектори на икономиката, с изключение на инвестициите в оръжия, хазарт, тютюневи изделия, дейности, свързани с опити с животни, дейности, чието въздействие върху околната среда не може да бъде преодоляно или компенсирано в значителна степен и др. За финансирането, отпуснато по кредитната линия, могат да кандидатстват фирми, чийто брой на персонала на консолидирана основа е до 3 000 души.
Настоящият заем е продължение на успешното сътрудничество с Райфайзенбанк (България) и е четвъртият заем, който ЕИБ предоставя на компания от Групата Райфайзен в България, като размерът на финансирането, отпуснато от ЕИБ, възлиза на общо 130 млн. евро.
***
Райфайзенбанк (България) ЕАД (www.rbb.bg) е основана през 1994г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ).
РБИ приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ, РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара. РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата. Общо около 60 000 служители на РБИ обслужват близо 13.7 милиона клиенти чрез около 2900 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа. РБИ е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), която индиректно притежава около 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса.
Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ) е институцията за дългосрочно кредитиране на Европейския съюз, притежавана от страните-членки. Тя предоставя дългосрочно финансиране за стабилни инвестиции с цел осъществяване на целите, заложени в политиката на ЕС.

За Контакти:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:
тел.: +359 2 91 985 174/535/600
е-mail: press.pr@raiffeisen.bg

Източник:
www.rbb.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1246