Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Банки и финанси

Вземи в gLOG
09 Април 12, 20:36 / Автор: Райфайзенбанк
Райфайзенбанк с над 50 млн. лева печалба след данъци за 2011 г.
Райфайзенбанк отчита над 50 млн. лева печалба след данъци за 2011 г.
• Печалбата след данъци нараства с 15.6% спрямо края на 2010 г. и достига 50.8 млн. лева към 31 декември 2011 г.
• Клиентите се увеличават с близо 40 000 на годишна база или с 5%
• 36% ръст на потребителите на електронно банкиране
• Устойчив ръст на кредитите и депозитите – съответно с 9% и 5.7% на годишна база
• Капиталова адекватност от 17.6%, значително над изискуемия минимум

Всички данни са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS) и се отнасят единствено до резултати, публикувани от Райфайзенбанк (България) ЕАД. Данните също така могат да се различават от публикуваните от Райфайзен Банк Интернешънъл резултати за българския пазар поради различия в обхвата на консолидацията.

Райфайзенбанк (България) ЕАД отчита ръст на печалбата след данъци от 15.6% за 2011 г. до 50.8 млн. лева, спрямо 43.95 млн. лева през 2010 г.

Към 31 декември 2011 г. активите на Райфайзенбанк възлизат на 6.45 млрд. лева, в сравнение с 6.56 млрд. лева година по-рано, а кредитният портфейл достига 5.05 млрд. лв. спрямо 4.63 млрд. лв. в края на 2010 г., като нараства с 9% на годишна база – изпреварващо спрямо банковата система. Депозитите също отбелязват устойчив растеж от 5.7%, като към 31 декември 2011 г. депозитната база възлиза на 4.36 млрд. лв., в сравнение с 4.12 млрд. лв. през същия период на 2010 г.

«Стабилният ръст на кредитите и депозитите през 2011 г. е показателен за активността на банката във всички сегменти, а новите близо 40 000 клиенти са доказателство за конкурентните условия, които предлагаме на бизнеса и гражданите», коментира Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк.

17.6% капиталова адекватност при изискуем минимум от 12%

Към 31 декември 2011 г. капиталовата база на Райфайзенбанк бе 856.6 млн. лева, а общата капиталова адекватност възлезе на 17.6%, значително над изискуемия минимум според Наредба 8 на БНБ от 12%.

Приходи от транзакционни услуги

През 2011 г. беше отбелязан ръст от 8.74% на приходите от транзакционни услуги в сравнение с предходната година. Делът на електронните преводи продължи да се увеличава, като последните достигнаха дял от 70% от общия брой плащания, обработени през 2011 г. Потребителите на Райфайзен Онлайн и Мултикеш нараснаха с 36.94% в сравнение с предходната година.

6 нови кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции и Националния гаранционен фонд за 134.73 млн. евро

През 2011 г. Райфайзенбанк подписа 4 нови кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции и Националния гаранционен фонд (НГФ), част от Българската банка за развитие. За същия период Райфайзен Лизинг България подписа 2 нови кредитни линии с за общо 40 млн. евро, едната от които с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), а другата с Банката за развитие към Съвета на Европа (БРСЕ) и двете с цел финансиране на лизингови сделки на малкия и среден бизнес. По този начин общата сума на новодоговореното финансиране от международни финансови институции за Групата Райфайзен в България възлезе на 134.73 млн. евро.

През първото тримесечие на 2011 г. Райфайзенбанк и Националният Гаранционен Фонд подписаха Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити и банкови гаранции в размер общо на 40 млн.лв., чиято цел е да подпомогне развитието на малките и средни предприятия със стартиращ и съществуващ бизнес в България. През юли 2011г. Райфайзенбанк подписа с ЕБВР договор за финансиране по програмата REECL за кредитиране на енергийната ефективност в дома. Същият месец Банката сключи гаранционно споразумение по инциативата JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за малки и средни предприятия) с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). С подписването на споразумението Банката осигурява финансиране при преференциални условия на малки и средни предприятия в цялата страна. В допълнение на това, през август 2011г. Националният гаранционен фонд (НГФ) и Райфайзенбанк подписаха ново споразумение за гарантиране на портфейл от кредити и банкови гаранции, чиято цел е да подпомогне развитието на малките и средни предприятия в сектор "Рибарство".

Към 31 декември 2011 г. общият размер на привлечените от Райфайзенбанк дългосрочни средства възлиза на 611 млн. евро, от които 321 млн. евро кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции като Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската Инвестиционна Банка, Европейския инвестиционен фонд, КфВ, Европейския Фонд за Югоизточна Европа и др.

Групата Райфайзен България

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
Към 31 декември 2011 г. нетната стойност на активите на договорните фондове, които Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД организира и управлява, достигна 148.88 млн. лева, с което затвърди лидерската си позиция сред управляващите дружества у нас, достигайки пазарен дял от 32.17%. Райфайзен Асет Мениджмънт управлява двата най-големи договорни фонда на българския пазар – Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар и Райфайзен (България) Фонд Защитена инвестиция в Евро. Освен шест местни фонда, Райфайзен Асет Мениджмънт предлага и 13 чуждестранни схеми на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена.

Райфайзен Лизинг България ООД

Към 31 декември 2011 г. активите на Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД възлязоха на 338 млн. лв., а лизинговият портфейл на двете дружества достигна 318 млн. лв. Според статистиката на БНБ и данни от Българската асоциация за лизинг, към 31 декември 2011 г. Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД имат пазарен дял от над 9%.

Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД

Дъщерното дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД е сред водещите 5 застрахователни брокера у нас с пазарен дял от 3.2%, като предлага на клиентите си застрахователни продукти на 15 компании.

Райфайзен Имоти ЕООД

През четвъртото тримесечие на 2011 г. Райфайзен Имоти ЕООД отчете ръст в броя на сделките с недвижими имоти от 42.8%, в сравнение със същия период на 2010 г., дължащ се на по-голямата активност в сегмента покупко-продажби на жилищните имоти в големите градове.
Общият ръст в броя на сделките с недвижими имоти за 2011 г., в сравнение с 2010 г., е в размер на 13.7%, ръста на печалбата за 2011г. е 28.3%, като приходите на дружеството надхвърлиха 2 млн.лв.

Компанията осъществява дейността си чрез офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе, като освен посредническите услуги по сделки с недвижими имоти, предлага на своите клиенти инвестиционно и проектно консултиране, пазарни проучвания и анализи.

***
Райфайзенбанк (България) ЕАД (www.rbb.bg) е основана през 1994г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ).
РБИ приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ, РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара. РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата. Общо около 59 000 служители на РБИ обслужват близо 13.8 милиона клиенти чрез около 2900 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа. РБИ е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), която индиректно притежава около 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса.

За Контакти:

Отдел “Връзки с обществеността”
тел. 91 985 174/535/600
press.pr@raiffeisen.bg

Източник:
www.rbb.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.1475