Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Общество

25 Април 12, 10:20 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Информационна кампания ще популяризира същността и проблемите на имиграционния феномен в България
Проектът е финансиран от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни чрез Министерство на труда и социалната политика на Република България и се изпълнява от Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център ООД (списание ENTERPRISE)
София, 24.04.2012 г. На пресконференция днес Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център ООД (списание ENTERPRISE) представи проект „Информационна кампания за имиграционния феномен“. Проектът цели широка обществена информираност за провеждането на последователна и дълготрайна политика за гарантиране на правата на имигрантите (граждани на трети държави) и за гарантиране на тяхната успешна интеграция в българското общество. Проектът се финансира от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни чрез Министерство на труда и социалната политика на Република България. Общата сума на бюджета за изпълнението на проекта е 69 983,76 лева.

По време на пресконференцията бяха представени основните цели на проект „Информационна кампания за имиграционния феномен“ и възможностите за тяхното реализиране. В рамките на проекта ще бъде реализирана комплексна медийно-информационна кампания за ефективно взаимно разбиране на различните културни ценности и развиване на взаимна търпимост и уважение, както и повишена осведоменост на гражданите от трети държави за техните права и задължения.

„Проектът ще се реализира в срок до 30 юни 2012 г. и неговите цели са да установи продължително и ефективно действие и развитие“, обяви Ева Любомирова, издател на сп. ENTERPRISE и ръководител на проекта. Проектът предвижда постигнатите резултати от изпълнението на дейностите да окажат трайно въздействие върху целевите групи както следва:

- повишаване на знанията на имигрантите в областта на българския език, традиции, история, институции, култура и социално-икономически аспекти;
- по-добър и недискриминационен достъп на имигрантите до стоки и услуги;
- по-добро възприятие на интеграцията на имигранти от гледна точка на българското общество;
- увеличение на удовлетворението на имигрантите;
- повишена осведоменост на гражданите на трети държави за техните права и задължения;
- по-добро взаимно разбиране за различните култури и ценности и развиване на взаимна търпимост.

Според Николай Ярмов, ключов експерт по проекта, медиите играят основна роля в интеграционния процес: от една страна чрез тях информацията достига до обществото, а от друга страна те информират и запознават самите имигранти с българската култура и традиции.

В рамките на проекта ще бъде изготвен и анализ на медийното отразяване и стратегически насоки за разпространение на информация за политиката по интеграция на имигранти.


За Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център ООД (списание ENTERPRISE):
Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център (ИТДЦ) ООД е българска компания, която се занимава с издателска и разпространителска дейност, маркетинг консултиране, разработване на кампании, организиране на бизнес форуми MySuccess.bg и др. ИТДЦ е издател на списание ENTERPRISE – прецизно таргетирано B2B печатно издание за мениджмънт и ERP, с контролирана дистрибуция. ENTERPRISE достига до мениджърите, като говори на техния език и от тяхната гледна точка. Кратко, ясно и точно, първата по рода си бизнес медия в България се насочва изключително към практическите проблеми в управлението на съвременните компании. ENTERPRISE формулира и анализира най-важните явления в българската бизнес реалност – от гледна точка на управление и технологии.За допълнителна информация:

Петър Стоянов

главен редактор

сп. ENTERPRISE

тел.: 0894 426 245

e-mail: petar@enterprise.bg


Източник:

Комуникационна агенция PRoWayДир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.5121