Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Банки и финанси

09 Юни 12, 14:13 / Автор: Райфайзенбанк
Райфайзенбанк oтчита ръст на кредитите и депозитите през първото тримесечие на 2012 г. 10.6 млн. лева печалба след данъци.
Райфайзенбанк oтчита ръст на кредитите и депозитите през първото тримесечие на 2012 г. 10.6 млн. лева печалба след данъци.
• Устойчив ръст на кредитите и депозитите – съответно с 6.4% и 5.6% на годишна база
• Клиентите се увеличават с 37 000 спрямо първото тримесечие на 2011 г.
• Капиталова адекватност от 17.3%, значително над изискуемия минимум

Всички данни са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS) и се отнасят единствено до резултати, публикувани от Райфайзенбанк (България) ЕАД. Данните също така могат да се различават от публикуваните от Райфайзен Банк Интернешънъл резултати за българския пазар поради различия в обхвата на консолидацията.

Райфайзенбанк (България) ЕАД отчита печалба след данъци за първото тримесечие на 2012 г. от 10.6 млн. лева. Към 31 март 2012 г. активите на банката достигат 6.34 млрд. лева, а кредитният портфейл възлиза на 5 млрд. лв. спрямо 4.69 млрд. лв. през първото тримесечие на 2011 г., като нараства с 6.4% на годишна база. Депозитите също отбелязват устойчив растеж от 5.6%, като към 31 март 2012 г. депозитната база възлиза на 4.27 млрд. лв., в сравнение с 4.04 млрд. лв. през същия период на 2011 г. През първото тримесечие на 2012 г. кредитите за домакинствата отбелязват ръст от 8% спрямо 31 март 2011 г. и достигат 1.4 млрд. лв., а депозитите на индивидуални клиенти нарастват с 12% до 2.19 млрд. лв.

«Въпреки несигурната среда, банката продължава да отбелязва устойчив ръст както на кредитите, така и на депозитите, а новите 37 000 клиенти са доказателство за доверието и конкурентните условия, които предлагаме на бизнеса и гражданите», коментира Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк.

17.3% капиталова адекватност при изискуем минимум от 12%

Към 31 март 2012 г. капиталовата база на Райфайзенбанк бе 827 млн. лева, а общата капиталова адекватност възлезе на 17.3%, значително над изискуемия минимум според Наредба 8 на БНБ от 12%.
Увеличение на клиентите с 37 000 на годишна база
Райфайзенбанк продължи да увеличава клиентската си база и през първото тримесечие на 2012 г., като към 31 март 2012 г. броят на клиентите – физически лица и фирми, възлезе на 774 760, спрямо 737 759 година по-рано, което представлява увеличение с 37 000 клиенти на годишна база (ръст от 5%).

661 млн. евро привлечени дългосрочни средства

През първото тримесечие на 2012 г., благодарение на подписаната с Европейската инвестиционна банка четвърта кредитна линия, в размер на 50 млн.евро, Райфайзенбанк разшири подкрепата си за българския бизнес, като отпуска финансиране при по-благоприятни лихвени нива. В допълнение на това, с подписването на анекс към гаранционното споразумение с Европейския инвестиционен фонд по инициативата JEREMIE, банката ще осигури финансиране на българските компании при преференциални условия не само на инвестиционните проекти, а и на оборотни средства.

Към края на март 2012 г. общият размер на привлечените от Райфайзенбанк дългосрочни средства нарасна до 661 млн. евро, от които 371 млн. евро кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции като Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската Инвестиционна Банка, Европейския инвестиционен фонд, КфВ, Европейския Фонд за Югоизточна Европа и др.

Групата Райфайзен България

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
Към 31 март 2012 г. нетната стойност на активите на договорните фондове, които Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД организира и управлява, възлезе на 141.78 млн. лева, с което затвърди лидерската си позиция сред управляващите дружества у нас с пазарен дял от близо 32%. Райфайзен Асет Мениджмънт управлява двата най-големи договорни фонда на българския пазар – Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар и Райфайзен (България) Фонд Защитена инвестиция в Евро. Освен шест местни фонда, Райфайзен Асет Мениджмънт предлага и 13 чуждестранни схеми на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена.

Райфайзен Лизинг България ООД

Към 31 март 2012 г. активите на Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД възлязоха на 342 млн. лв., а лизинговият портфейл на двете дружества достигна 311 млн. лв. Според статистиката на БНБ и данни от Българската асоциация за лизинг, към 31 март 2012 г. Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД имат пазарен дял от 9%.

Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД

Дъщерното дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД е сред водещите 5 застрахователни брокера у нас, с пазарен дял от 3.2%, като предлага на клиентите си застрахователни продукти на 16 компании.

Райфайзен Имоти ЕООД

За първото тримесечие на 2012 г. Райфайзен Имоти ЕООД отчете ръст в броя на сделките с жилищни имоти от 18.5%, в сравнение със същия период на 2011 г.
Компанията осъществява дейността си чрез своите офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе, като освен посреднически услуги по сделки с недвижими имоти, предлага на клиентите си и проектно консултиране, пазарни проучвания и анализи.

За Контакти:

Отдел “Връзки с обществеността”
тел. 91 985 174/535/600
press.pr@raiffeisen.bg

Източник:
www.rbb.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1486