Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Бизнес и икономика

19 Юни 12, 09:57 / Автор: Ardency Consultung
Интерсолар Варна АД вече се търгува на Българска Фондова Борса
Г-н Красимир Узунов, изпълнителен директор на „Интерсервиз Узунови”, откри борсовата сесия на Българска Фондова Борса и отбеляза началото на търговия на емисия акции на Интерсолар Варна АД-София.
София, 18 юни 2012 г. – Днес г-н Красимир Узунов, изпълнителен директор на „Интерсервиз Узунови”, откри борсовата сесия на Българска Фондова Борса и отбеляза началото на търговия на емисия акции на Интерсолар Варна АД-София. Акциите ще се търгуват на основен пазар BSE в сегмент „Standard”. Размерът на емисията е 26 073 000 лева и съответства на броя акции, като всяка акция е с номинална стойност 1 /един/ лев. Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия е 1,50 /един и петдесет/ лева. Акциите на Интерсолар Варна АД ще се търгуват под борсов код ITV.

Интерсолар Варна АД управлява фотоволтаична електрическа централа „Равна гора” близо до Варна. Соларният парк е с проектна мощност от 5MWp и с прогнозирани годишни приходи от 4.5 млн. лева при очакван годишен добив от 6 479 мегаватчаса. Дружеството разполага с 25-годишен договор за продажба на енергията на местното разпределително дружество Е.ОН. Интерсолар Варна АД е дъщерно дружество на компанията за продажби на битова техника „Интерсервиз Узунови", която притежава 25 473 000 лв. от капитала му.

Г-н Красимир Узунов, изпълнителен директор на „Интерсервиз Узунови”, отбеляза:

“ Интерсолар Варна АД ще предложи на инвеститорите възможност за постоянна и сравнително безрискова доходност, тъй като компанията ще бъде дивидентно ориентирана. Предвижда се средният размер на дивидента да бъде 7,55% годишно. Общо платеният дивидент се предвижда да възлезе на 73,9 млн. лв. до 2036 г., при планирана печалба за периода от 76,6 млн. лв.

Прогнозите ни се базират на фиксираната в подписания договор цена от 0,69911 лв. на kW/h на изкупуваната електроенергия за гарантиран период от 25 години. Паркът, който сме създали, е от най-добрите в Европа. Най-важното, което го отличава, е:

-На първо място влагането на изключително качествени компоненти, придружено с 25-годишна гаранция на фирмите производители.
-Контролът от страна на TUV Rhainland Германия и SGS България върху проектирането и строителството на централата е гаранция за качествено изпълнение на проекта.
-Фотоволтаичната централа разполага с уникален софтуер, който позволява ежечасен мониторинг и бързото отстраняване на възникнали проблеми. Последното довежда до увеличение на производителността.
-Допълнителната застраховка за спиране на производството за срок от три месеца за всяка авария.
Надхвърлихме прогнозата за производство на консултанта Meteocontrol GmbH за 6,48 хил. MW/h годишно още през първата календарна година от експлоатация на соларния парк с 4,74 %. Това се обяснява с конкретните висококачествени компоненти, които вложихме за изграждането на този соларен парк и перфектното му управление и мониторинг.”

Забележка
Информацията в това съобщение не представлява предложение, покана или препоръка за придобиване или продажба или инвестиция, или за осъществяване на всяка друга транзакция, както и не предоставя правни, данъчни, счетоводни или инвестиционни препоръки по отношение на рентабилността на всяка инвестиция.

За БФБ
Българска Фондова Борса – София АД е лицензирана от Държавната комисия по ценни книжа за извършване на дейност като фондова борса на 09.10.1997г. и към настоящия момент е единствената действаща фондова борса в страната. Предметът на дейност на дружеството включва организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти; организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа; създаване и поддържане на клирингова система за гарантиране на поетите задължения по сделките с ценни книжа, извършвани на нея.

Източник:
www.ardencyconsulting.com

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.2368