Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Общество

Вземи в gLOG
26 Юни 12, 17:27 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Проект на списание ENTERPRISE информира за предизвикателствата на имиграционния феномен в България
Резултатите от проект „Информационна кампания за имиграционния феномен” бяха обявени днес по време на заключителната пресконференция, организирана от Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център ООД (списание ENTERPRISE).
София, 26 юни 2012 г. Резултатите от проект „Информационна кампания за имиграционния феномен” бяха обявени днес по време на заключителната пресконференция, организирана от Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център ООД (списание ENTERPRISE). Ева Любомирова, ръководител на проекта, и Борислав Гаврилов, ключов експерт, представиха проблемите на имигрантите в България и техните препоръки за държавната политика за имиграционния феномен, дискутирани на работните срещи с тях и с представители на институциите.

По време на информационната кампания имигрантите настояха за единен информационен център, който да събира полезна административна информация и необходими контакти на различните институции и звена, занимаващи се с тяхното пребиваване в страната. Проблем за тях представляват и недостатъчните безплатни уроци по български език, които могат да посещават. Те смятат, че това е от голямо значение за интеграцията им в обществото, заяви Ева Любомирова. Тя допълни, че броят на имигрантите в страната ни не е голям – едва под 0,5% от населението, като след началото на финансовата криза те постепенно напускат България. Много от тях я използват само като „трамплин”, за да достигнат до Западна Европа.

Като част от проекта се състояха три срещи с представители на имигрантските общности в страната, с институциите и с административните звена, занимаващи се с имиграционната политика в България. По време на тези срещи участниците дискутираха актуални проблеми и даваха предложения и съвети за тяхното решаване. „Имигрантите имаха възможност директно да зададат въпросите си и да получат информация от първа ръка, успяхме да реализираме диалог между двете страни: имигранти и институции”, сподели Борислав Гаврилов.

Експертите по проект „Информационна кампания за имиграционния феномен” изготвиха медиен анализ, който отразява публикациите през последните три години, свързани с темата за имигрантите. Един от основните изводи на изследването е фактът, че медиите често не успяват да направят разлика между имигранти, бежанци и чужденци с неустановен статут за пребиваване в България. Според анализа публикациите на представителите на медиите са предимно с информативен характер, а много малко от тях са негативни. Темата присъства в медиите основно във връзка с държавната политика, както и с общите за ЕС права и задължения на имигрантите.

Голям интерес за имигрантските общности представляваше Денят на имигрантите, който се проведе на 22 юни 2012 г. Имигрантите изучаваха стъпките на български народни хора, и се запознаха с традиционни фоклорни носии и музика. Техни домакини и учители бяха танцьорите от Национален фолклорен ансамбъл „Филип Кутев”.

В рамките на проекта бе съставен и издаден тематичния вестник „Заедно”, в който бяха представени ключовите моменти и теми от неговото реализиране: основните проблеми на имигрантите, техните въпроси и предложения за успешна интеграция и взаимна толерантност. Вестник „Заедно” запознава читателите и с интересни примери за живота на различни имигранти в страната. Вестникът е насочен към държавните институции и административните звена в България. Целта е те да получат актуална информация за належащите имиграционни проблеми, които бяха набелязани по време на проекта.

Проект „Информационна кампания за имиграционния феномен” се изпълнява от Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център ООД (списание ENTERPRISE) и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави. Целта на проекта е да осъществи широка информационна кампания, която да повиши осведомеността за имиграционния феномен, както и за провеждането на последователна и дълготрайна политика за гарантиране правата на имигрантите (граждани на трети държави) и за гарантиране на тяхната успешна интеграция в българското общество.

http://www.enterprise.bg/together/


За допълнителна информация:

Петър Стоянов
Главен редактор на списание ENTERPRISE

тел.: 02 983 58 89
e-mail: Petar@enterprise.bg


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

Източник:

Комуникационна агенция PRoWay     

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

5.4182