Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Общество

Вземи в gLOG
23 Юли 12, 09:21 / Автор: ССЗБ
Активен диалог и взаимна подкрепа по конкретни проблеми на служителите обещаха от ГД"ИН"
По инициатива на Синдикат на служителите в затворите в България, на 19.07.2012г., четвъртък, от 11.00ч., в административната сграда на ГД "Изпълнение на наказанията", представители на сдружението се срещнаха с гл. комисар Митко Димитров, главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.
На 19.07.2012 г. в административната сграда на ГД"ИН", се състоя среща на представителите на УС на ССЗБ Иван Петров – председател на УС, Христо Илков – заместник-председател, Стайко Славчев и Георги Стоянов - членове на УС, с гл. комисар Митко Димитров, главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. В срещата участваха и Пламен Костадинов – заместник главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Свилен Цветанов – началник на сектор „Охрана и сигурност в затворите”, служители на отдел „ФРО” на ГД „Изпълнение на наказанията”.

Представителите на ССЗБ поставиха въпроси за:

- проектите на заповеди касаещи отчитането на работното време;

- предоставянето на защитно облекло и средства за индивидуална защита, изготвянето на правила за ползването на лични предпазни средства;

- осигуряване на ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд;

- вещевото доволствие;

- влошеното материално – техническото осигуряване, липсата и/или лошото техническо състояние на средствата за охрана;

- конкурсните процедури за назначаване и преназначаване на служители в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията";

- изготвянето на предложение за промяна на чл. 131 ал.2, т. 1 от Наказателния кодекс, който се отнася за причинена телесна повреда на съдия, прокурор, следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител, както и на митнически служител, на орган по приходите, на служител от Изпълнителната агенция по горите или на служител на Министерството на околната среда и водите, осъществяващ контролна дейност при или по повод изпълнение на службата или функцията му - да се добави "на служител на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и Главна дирекция "Охрана" при или по повод изпълнение на служебни задължения";

- конкретни проблеми, предложения и сигнали на членове на синдикални дружества;

Главен комисар Митко Димитров прие повече от поставените въпроси и аргументи като основателни и пое ангажимент при постъпване на финансови средства, да бъде поетапно планирано подобряването на, материално - техническата база и условията на труд, както и да извършва проверка по всеки сигнал свързан с проблеми от местен характер, с оглед превантивното им отстраняване и уеднаквяване позициите на ССЗБ и ръководството на всички нива. От страна на главния директор, след изслушване на мотивите на ССЗБ, за нужда от промяна, бе получено уверение и поет личен ангажимент за решение на проблеми, относно преминаването от 24 на 12 часови смени, в посока, връщане на 24-те смени.

На срещата представителите на Синдиката на служителите в затворите в България, получиха за разглеждане и съгласуване, Проект на заповед, относно, реда за разпределение на работното време в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби.

Конкретни ангажименти, по предложенията на ССЗБ във връзка с промени в конкурсните процедури, за назначаване и преназначаване на служители в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", както и правилата за обществените поръчки, от страна на професионалното ръководство не бяха поети.

В хода на срещата, представителите на ССЗБ изразиха мнение, че предприетите мерки за предотвратяването на корупционните практики в местата за лишаване от свобода се превръщат във важно мерило за успеха на реформиране на системата и за въвеждането на съвременни стандарти на прозрачност и контрол.

Срещата бе първа между представители на синдиката и професионалното ръководство, след протеста пред правосъдното министерство на 10 юни т.г.

За нова среща, и с политическото ръководство ще настоява УС на ССЗБ, преди да вземе решение за продължение или отказ от бъдещи протестни действия.

За Контакти:

Иван Петров 
Председател на УС на ССЗБ 
+359892232965

Източник:
http://sszb.eu/

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

6.4335