Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Банки и финанси

Вземи в gLOG
23 Юли 12, 13:33 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
ОББ отчита нетна печалба от 12 милиона лева за 2011 година. Цялата печалба ще се реинвестира в капитала на Банката
Собственият капитал на ОББ възлиза на 1 млрд. и 108 млн.лв, което осигурява равнище на капиталова адекватност от 15.55 на сто или с 3.55 пункта над изискуемото ниво по регулациите на БНБ.
Общото събрание на акционерите на ОББ взе решение нетната печалба за 2011 г. (след провизии и облагане с данъци) в размер на 11 874 607.11 лв. и наличната неразпределена печалба от минали години в размер на 898 699.14 лв. да бъде разпределена в съответствие с чл. 49 от Устава на банката, за фонд “Резервен”.

Собственият капитал на ОББ възлиза на 1 млрд. и 108 млн.лв, което осигурява равнище на капиталова адекватност от 15.55 на сто или с 3.55 пункта над изискуемото ниво по регулациите на БНБ.

Стилиян Вътев – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор сподели с акционерите:

“Изминалата 2011 г. бе втората поред след шоковата 2009 година, през която основните предизвикателства пред българския банков сектор, в т. ч. и за Обединена българска банка, продължиха да бъдат трудната икономическа среда, увеличаващата се тежест на необслужваните кредити, слабата икономическа активност, липсата на достатъчно възможности и условия за банков растеж.” И допълни, че “независимо от тези неблагоприятни условия ОББ успя отново да демонстрира своите възможности за адекватно справяне с проблемите на кризата, доказвайки отново своята капиталова устойчивост, запазвайки традиционно силната и конкурентна позиция на българския банков пазар. През годината основният фокус бе в преструктурирането и подобряването състоянието на проблемните експозиции и качеството на кредитния портфейл, както и да възстановим статуса си на самофинансираща се банка и да постигнем пълна финансова независимост спрямо банката-майка. Значителният спад на крайния финансов резултат бе именно цената, която платихме за успешното изпълнение на тези цели. Това, обаче ни осигурява достатъчно добри условия да се концентрираме отново към много по-активна кредитна дейност през 2012 г.и в следващите години бързо да възстановим традиционно високото ниво на печалба от предходните години.“

Общото събрание одобри промени в състава на Съвета на директорите, като освободи по тяхна молба г-н А. Товмопулос, г-н А. Турколиас и г-н А. Леопулос и избра нов член на СД – г-н Константинос Братос – Зам. Генерален директор на Международния департамент в Групата NBG.


За повече информация:

ОББ
Анка Костова
Директор „ПР и спонсорство“
тел.. +359 2 8112375
моб.тел: +359 887 31 59 61
е-mail: kostova_a@ubb.bg
www.ubb.bg

Източник:

Комуникационна агенция PRoWay  

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.166