Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Общество

16 Август 12, 09:03 / Автор: ССЗБ
Нова заповед на министър Диана Ковачева регламентира нови правила за работното време на надзирателите
Заповед на правосъдния министър Диана Ковачева регламентира по нов начин реда за разпределение на работното време в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. Заповедта касае работещите в затворите и арестите в страната.
Министърът на правосъдието Диана Ковачева подписа заповед за реда за разпределяне на работното време в ГД"ИН" и териториалните й служби. Заповедта е издадена на 06 август 2011 г., на основание чл.211 от Закона за МВР във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Министърът на правосъдието издаде заповед съгласно която "времето на разположение в поделението, където се изпълняват служебните задължения и физическото присъствие на служителите, се включва и отчита за работно време."

С промените в нормативната уредба ще се компенсира като извънреден труд и участието на държавни служители на ГД"ИН" в действия по предотвратяване и овладяване на кризи, бедствия и други извънредни ситуации.

Промяната в нормативната уредба може да се определи, като резултат от тригодишните активни действия и преговори на Синдикат на служителите в затворите в България с представители на професионалното, и политическото ръководство на местата за лишаване от свобода.

Множество сигнали на синдикални дружества на ССЗБ по въпроси, свързани основно със съществуващи проблеми при разпределяне на работното време, а оттам и с неправилното отчитане и съответно не/заплащане на реално отработеното работно време принуди УС на синдиката да предприеме през 2011 година, действия в изпълнение на функциите си, да сигнализира контролните органи за нарушения на трудовото законодателство по отношение на служителите на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". Така след проверка по сигнал на Синдиката на служителите в затворите в България, извършена от експерти на омбудсмана, Константин Пенчев в становище до Министъра на правосъдието, огласено през месец май т.г., настоя за осъвременяване на нормативната уредба и предприемане на мерки за гарантиране на трудовите права на служителите от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", съобразно европейското законодателство.

Продължителният отказ на предишния екип на Министерството на правосъдието, в лицето на настоящия Вицепрезидент г-жа М.Попова и ресорния й заместник Христо Ангелов, да предприеме действия за разрешаване на въпросите свързани с изложената проблематика, доведе до съдебни дела заведени от членове на Синдиката на служителите в затворите в България, срещу Главната дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГД"ИН") към Министерството на правосъдието. В производствата по трудовите спорове, съдиите, както на първа, така и на втора инстанция, по всички приключили дела се произнесоха преимуществено в тяхна полза. Преди дни Плевенски районен съд осъди ГД"ИН" да изплати възнаграждения за положен извънреден труд, ведно със законната лихва и направените по делото разноски на двама надзиратели от плевенския затвор. Преди това делата си спечелиха четирима служители от Затвора - Бобов дол. В момента в различни съдилища в страната се водят десетки трудови спорове против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министъра на правосъдието, по предявени искове за заплащане на суми представляващи възнаграждение за положен извънреден труд.

Новата заповед влиза в сила от датата на издаването й и отменя Заповед №ЛС - 03 - 1182/10.10.2007г. на бившият правосъден министър Миглена Тачева.

Заповедта е изпратена на Главна дирекция "Изпълнение на наказаният" и териториалните й служби за сведение и изпълнение.

УС на ССЗБ, след като извърши сравнителен и правен анализ на разпоредбите на издадената Заповед № ЧР 05-400 / 06.08.2012 г., ще изрази своето официално становище по влезлите в сила промени.

За Контакти:

Иван Петров Председател на УС на ССЗБ +359892232965 

Източник:
http://sszb.eu/

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

5.9126