Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Банки и финанси

04 Септември 12, 21:12 / Автор: Райфайзенбанк
Райфайзенбанк вече e на трето място в българската банкова система с 6.8 млрд. лв. активи към юни 2012 г. 29.4 млн. лева печалба след данъци
Райфайзенбанк вече e на трето място в българската банкова система с 6.8 млрд. лв. активи към юни 2012 г. 29.4 млн. лева печалба след данъци
• Райфайзенбанк с ръст на активите от 4.1% на годишна база до 6.8 млрд. лв. и едно място напред в класацията на българската банкова система по размер на активите
• Устойчив ръст на кредитите и депозитите – съответно с 2.7% и 7.2% на годишна база
• Капиталова адекватност от 16.4%, значително над изискуемия минимум

Всички данни са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS) и се отнасят единствено до резултати, публикувани от Райфайзенбанк (България) ЕАД. Данните също така могат да се различават от публикуваните от Райфайзен Банк Интернешънъл резултати за българския пазар поради различия в обхвата на консолидацията.

Райфайзенбанк (България) ЕАД отчита печалба след данъци за първото полугодие на 2012 г. от 29.4 млн. лева. Към 30 юни 2012 г. активите на банката достигат 6.8 млрд. лева, като отбелязват ръст от 4.1% спрямо същия период на миналата година, като по този начин Райфайзенбанк вече е третата банка в България по размер на активите. Към края на юни 2012 г. кредитният портфейл на банката възлиза на 4.97 млрд. лв. спрямо 4.84 млрд. лв. през първото полугодие на 2011 г., като нараства с 2.7% на годишна база. Депозитите също отбелязват устойчив растеж от 7.2%, като към 30 юни 2012 г. депозитната база възлиза на 4.48 млрд. лв., в сравнение с 4.18 млрд. лв. през същия период на 2011 г. През първите шест месеца на 2012 г. кредитите за домакинствата отбелязват ръст от 4.9% спрямо 30 юни 2011 г. и достигат 1.4 млрд. лв., а депозитите на индивидуални клиенти нарастват с близо 13% до около 2.25 млрд. лв.

16.4% капиталова адекватност при изискуем минимум от 12%
Към 30 юни 2012 г. капиталовата база на Райфайзенбанк бе 782.8 млн. лева, а общата капиталова адекватност възлезе на 16.4%, значително над изискуемия минимум според Наредба 8 на БНБ от 12%.

Увеличение на клиентите с 33 850 на годишна база
Райфайзенбанк продължи да увеличава клиентската си база и през първите шест месеца на 2012 г., като към 30 юни 2012 г. броят на клиентите – физически лица и фирми, възлезе на 781 486, спрямо 747 630 година по-рано, което представлява увеличение с 33 850 клиенти на годишна база (ръст от 4.5%).

Райфайзенбанк с нова кредитна линия от ЕБВР за финансиране на инвестициите в енергийна ефективност и възобновяема енергия в промишлеността

През април 2012 г. Райфайзенбанк подписа споразумение за финансиране на проекти по схемата за енергийна ефективност и зелена икономика, съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Основната цел на програмата представлява насърчаването на изпълнението на проекти, пряко свързани с прилагането на енергоспестяващи производствени технологии и въвеждането на възобновяеми енергийни източници в производството. Със сключването на новата кредитна линия, шестата по ред, привлечените средства за целево финансиране на проекти на фирми и домакинства за енергийна ефективност достигнаха близо 70 млн. евро, благодарение на които Райфайзенбанк (България) е подпомогнала изпълнението на повече от 5 346 проекта, допринасяйки по този начин за устойчивото въвеждане на енергийно ефективни решения в страната.

През първото шестмесечие на 2012 г. общият размер на привлечените от Райфайзенбанк дългосрочни средства от кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции като Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската Инвестиционна Банка, Европейския инвестиционен фонд, КфВ, Европейския Фонд за Югоизточна Европа и др. достигна 366 млн.евро.

Групата Райфайзен България

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
Към 30 юни 2012 г. нетната стойност на активите на договорните фондове, които Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД организира и управлява, възлезе на 139.87 млн. лева, което затвърди лидерската му позиция сред управляващите дружества у нас с пазарен дял от близо 32%. Райфайзен Асет Мениджмънт управлява двата най-големи договорни фонда на българския пазар – Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар и Райфайзен (България) Фонд Защитена инвестиция в Евро. Освен шест местни фонда, Райфайзен Асет Мениджмънт предлага и 12 чуждестранни схеми на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена.

Райфайзен Лизинг България ООД
Към 30 юни 2012 г. активите на Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД възлязоха на 330 млн. лв., а лизинговият портфейл на двете дружества достигна 311 млн. лв. Според статистиката на БНБ и данни от Българската асоциация за лизинг, към 30 юни 2012 г. Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД имат пазарен дял от над 9%.

Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД
Дъщерното дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД е сред водещите застрахователни брокера у нас, като предлага на клиентите си застрахователни продукти на 16 компании.

Райфайзен Имоти ЕООД
През първото полугодие на 2012 г. Райфайзен Имоти ЕООД отчита ръст в продажбите на жилищни имоти в сравнение със същия период на 2011 г.
Компанията осъществява дейността си чрез своите офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе, като освен посреднически услуги по сделки с недвижими имоти, предлага на клиентите си пазарни проучвания и анализи.

***
Райфайзенбанк (България) ЕАД (www.rbb.bg) е основана през 1994г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ).
РБИ приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ, РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара. РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата. Общо, около 61 000 служители на РБИ обслужват около 14.2 милиона клиенти чрез повече от 3100 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа (тези данни включват Полбанк). РБИ е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), която индиректно притежава около 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса.

За Контакти:

Отдел “Връзки с обществеността”
тел. 91 985 174/535/600
press.pr@raiffeisen.bg

Източник:
www.rbb.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.5938