Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Банки и финанси

12 Септември 12, 18:50 / Автор: Райфайзенбанк
Райфайзенбанк: Услугите и строителството се развиват благоприятно. Притеснително остава нивото на безработицата
Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува месечния си икономически анализ на данните, актуални към края на август. Анализаторите на банката отчитат подобрение в динамиката на потреблението и инвестициите, както и стабилизиране на очакванията на потребителите. Те отбелязват също, че за пръв път от началото на 2008 г. има нарастване на разходите за дълготрайни материални активи, извършени от фирмите.
Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува месечния си икономически анализ на данните, актуални към края на август. Анализаторите на банката отчитат подобрение в динамиката на потреблението и инвестициите, както и стабилизиране на очакванията на потребителите. Те отбелязват също, че за пръв път от началото на 2008 г. има нарастване на разходите за дълготрайни материални активи, извършени от фирмите.

В публикацията са отчетени по-благоприятните развития в сравнение с първите месеци на годината в ключови сектори на българската икономика – положителни са развитията на оборотите в услугите, на положителна територия преминава строителната продукция.

На пазара на труда безработицата остава висока на ниво от 12.3%, а минималното подобрение спрямо първото тримесечие е резултат единствено от влиянието на сезонните фактори.

Отбелязано е рязкото повишение на инфлацията до 1.5% на месечна база през юли, в резултат най-вече на повишението на цените на електроенергията и топлоенергията, но също и поради очакванията за нарастване на храните на международните пазари. Последното обаче се очаква да повлияе положително на износа на България.

Емисията на 950 млн. евро държавен дълг под формата на еврооблигации е довела до повишаването на фискалния резерв до 7.1 млрд. лв. Повишили са се и активите на валутния борд, които вече покриват 192.9% от паричната база (банкноти и монети в обращение и резерви на банките).

По текущата сметка на платежния баланс регистрираният излишък от 271.5 млн. евро е обяснен със значителното подобрение по отношение на нетното изтичане на доход от страната до едва 29.9 млн. евро. Независимо от нарастването на вноса, вследствие основно на подема във вътрешното търсене, износът също регистрира добър темп на нарастване на годишна база (10.7%).

„На фона на представянето на останалите икономики в ЕС, развитията в България са повече от задоволителни,” коментира главният икономист на банката Калоян Ганев. „Притеснителен остава фактът, че безработицата продължава да е висока, независимо от възстановяването на вътрешното търсене. Все пак, можем да очакваме известно подобрение в това отношение през втората половина на годината, ако икономиката и в частност услугите, които са най-големият сектор, продължат да се развиват по същия начин. И през следващите години, обаче, едва ли ще видим безработица, по-ниска от 9-10%”, добави Ганев.

За Контакти:

Отдел “Връзки с обществеността”
тел. 91 985 174/535/600
press.pr@raiffeisen.bg

Източник:
www.rbb.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.5413