Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Бизнес и икономика

Вземи в gLOG
28 Септември 12, 15:53 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Български предприемачи се запознаха с успешни практики на словенския бизнес и получиха съвети за пазарно разрастване
Успешните бизнес практики от словенския опит бяха представени по време на първата от поредицата работни срещи по проект „Иновативни знания без граници”
28.09.2012 г., гр. София. Български предприемачи от различни бизнес сектори получиха примери за ефективно и успешно пазарно развитие и разразстване от свои колеги в Словения. Успешните бизнес практики от словенския опит бяха представени по време на първата от поредицата работни срещи по проект „Иновативни знания без граници”, който се изпълнява от Център за предприемачество и управленско развитие – България (CEED България) и Zavod mreža podjetništva – CEED Словения. 

Проектът цели да подпомогне растежа на малките и средни предприятия като предложи на техните мениджъри иновативно обучение, надграждащо знанията и уменията им. Работните срещи акцентират върху умението за презентиране на предлаганите продукти и услуги пред клиенти и партньори и умелото управление на работния екип.

По време на първата среща в Словения българските предприемачи, освен че се запознаха с успешните бизнес практики в страната и предлаганите там програми за технологично и продуктово развитие и оптимизация на разходите, успяха да изградят контакти с партньори и потенциални кленти. Участниците в срещата имаха възможността индивидуално да представят своя бизнес и да получат обратна връзка и съвети за развитие от експерти в съответната област. Участниците получиха ценни съвети за това как да подобрят своя бизнес от предприемачите Андраш Тори (Andraž Tori) от Zemanta, Томаз Столфа (Tomaz Stolfa) от Vox.io и Югослав Петкович (Jugoslav Petkovic). Основната получена препоръка беше първо да си отговорят на въпроса „Как искам да променя света?“.

„Работната среща в Словения беше много добра възможност за обмяна на опит и създаване на полезни контакти“, обобщава своето участие Владимир Рашев, управляващ партньор в Балкан Сървисис. „За мен много полезна беше връзката с менторите от предлаганите обучителни програми за предприемачи с опит над 5 години и специализираните програми, които са насочени към усъвършенстването им в определени области – продажби, финансово управление, мениджмънт на проекти, управление на екипи/хора, които са изключително фокусирани и се водят от най-добрите специалисти в съответната област.“

Част от обмена на успешни практики и знания между български и словенски предприемачи беше участието в годишната регионална конференция на CEED мрежата „Бъди гъвкав и пъргав“ (Being Lean and Agile) в Cankarjev dom. Конфренцията представи печаливши бизнес модели във времена на икономическа криза - как компаниите да бъдат в състояние да реагират бързо на нуждите на клиентите, да управляват пъргаво и гъвкаво операциите и риска. 

За Александър Китов от Betahous Sofia пътуването до Словения и участието в работната среща и бизнес конференцията позволяват обмен на опит и идеи не само с успешните словенски предприемачи, а и с българския екип. От ключово значение за него е, че е успял да направи сравнение на нивото на развитие на българското спрямо словенското предприемаческо общество и да се запознае с „много будни и предприемчиви хора с богат опит и интересни профили“.

Проектът „Иновативни знания без граници” продължава с втора работна среща в Словения на 5 ноември 2012 г., чиято основна тема е „Минималният продукт, който носи стойност“ (Minimum Viable Product – MVP). Срещата ще се осъществи със словенски ментори и група предприемачи от програмата CEED-Go-To-Market. Българските предприемачи ще могат да участват и в B2B срещи със словенски фирми и да посетят Технологичния парк в Любляна.

За проект „Иновативни знания без граници”
Проект се изпълнява от CEED България и Zavod mreža podjetništva – CEED Словения по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”. Проектът ще се реализира в рамките на 12 месеца, а основната му цел е да повиши капацитета и да насърчи предприемаческия потенциал на малкия и среден бизнес в България. В рамките на проекта ще се проведат още две срещи в Словения и три в България, по време на които българските предприемачи ще се срещнат с представители на словенския бизнес, с експерти от различни сфери и ментори, които ще споделят с тях успешния си опит.

За допълнителна информация:
Диана Чобанова
PR Assistant
PRoWay Communications Agency
Mob: + 359 (879) 931 336
E-mail: d.chobanova@proway.bg

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”

Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.616