Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Образование

03 Октомври 12, 11:14 / Автор: www.progresivno.org
2800 деца ще учат по иновативната система за преподаване на математика Jump Math, която се развива успешно в България
ump Math, създадена от д-р Джон Майтън – канадски математик и писател, променя начина на обяснение, психологията на учене и отношенията между учителя и децата - като създава ентусиазъм за учене у всички деца. Резултатът от тази промяна е феноменален!
Jump Math, създадена от д-р Джон Майтън – канадски математик и писател, променя начина на обяснение, психологията на учене и отношенията между учителя и децата - като създава ентусиазъм за учене у всички деца. Резултатът от тази промяна е феноменален!

Институтът за прогресивно образование публикува годишния доклад за изминалата 2011/2012 учебна година. 25 учители от цялата страна успяха да внедрят системата и постигнаха следните важни резултати:

1. Всички деца учат с желание и ентусиазъм. Придобиват увереност в собствените си сили и работят концентрирано и последователно.
2. Усвояват математическите знания и умения с разбиране и дълбочина.
3. Придобиват нагласи и умения за аналитично, критично, конструктивно и творческо мислене за решаване на проблеми. Проявяват изследователски подход и активно отношение към живота.
4. Придобиват нагласи и умения за работа в екип, взаимно уважение и взаимопомощ. Проявяват групова интелигентност.
5. Децата със затруднения (СОП и в неравностойно положение) се интегрират същински в класа и участват активно в учебния процес. Напредналите деца развиват своите знания и умения допълнително и помагат на другите.
6. Значително повишават успеха си по математика съгласно държавните образователни изисквания и придобиват допълнителни знания и умения. Повишават успеха си и по другите предмети.

През лятото на 2012 г. над 300 учители преминаха специализиран курс на обучение.

Oколо 150 учители с 2800 деца започнаха да работят по Jump Math от м. септември 2012 г. в цялата страна. Включени са паралелки от предучилищна група до 5-ти клас.

Учебните помагала по системата Jump Math (0-4 клас) са вече изцяло адаптирани на български с безвъзмездния труд на повече от 30 доброволци и парични дарения от граждани и софтуерни компании. Помагалата са внесени в съответната комисия към Министерството на образованието, младежта и науката за официално одобрение.

През текущата 2012/2013 учебна година ще бъде проведено сравнително изследване между традиционната система на преподаване и Jump Math. Ще бъдат проведени тестове и интервюта с ученици, учители и родители в края на първия срок и края на учебната година. В комисията по изследването ще участват представители на Институт по математика - БАН, Софийски университет, Нов български университет и Дружеството на психолозите в България.

Очакваме Министерството на образованието да осигури съдействието на Районните инспекторати по образование за провеждане на изследването и да посочи свои представители в комисията.

Резултатите от изследването ще бъдат публикувани през м. юли 2013 г.

Мисията на Института за прогресивно образование е да преобразува българската образователна система за пълноценно развитие на всички граждани през целия им живот в отговор на икономическите, социални и културни изисквания на обществото през 21-ви век.

Институтът за прогресивно образование е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност (ЕИК 176 246 361).

За повече информация:

info@progresivno.org
Tel. 0882-988-357
бул. Цариградско шосе 135, София 1784

www.progresivno.org

За Контакти: + 359 885 90 52 99 

Източник:
www.progresivno.org

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.5394