Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Банки и финанси

22 Октомври 12, 22:17 / Автор: Райфайзенбанк
Райфайзенбанк финансира енергоефективни проекти на българските малки и средни фирми
Райфайзенбанк (България) ЕАД финансира проекти на малки и средни предприятия по програма "Енергийна ефективност и Зелена икономика" - съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/.
• Безвъзмездна помощ до 50% от допустимите разходи за всеки отделен проект

Райфайзенбанк (България) ЕАД финансира проекти на малки и средни предприятия по програма "Енергийна ефективност и Зелена икономика" - съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/. Целта на програмата е да подпомогне българските предприятия да намалят вредните въздействия върху околната среда и да повишат енергийната ефективност и конкурентоспособността си, като ще се финансират инвестиции в енергоспестяващи технологии, както и проекти за възобновяеми енергийни източници, използвани за собствено потребление на предприятието.

За кредитиране, в рамките на инициативата, могат да кандидатстват фирми по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или съгласно Закона за кооперациите, чийто брой на персонала е по-малък от 250 души, годишният им оборот не превишава 97.5 млн. лв. и/или стойността на активите не надхвърля 84 млн. лв.

Министерството на икономиката осигурява безвъзмездната помощ по програмата в размер на 150 млн. евро, в рамките на оперативна програма “Конкурентоспособност”, която ще бъде отпускана при успешното изпълнение на инвестиции, подобряващи енергийната ефективност на предприятията. ЕБВР е одобрила кредитна линия в размер на 150 млн. eвро за банки-участнички в програмата за финансиране на проекти, които отговарят на критериите за допустимост за безвъзмедна помощ. Размерът на безвъзмездната помощ зависи от вида на проекта, като максималният й размер е до 50% от допустимите разходи по отделен проект. Средствата ще бъдат управлявани и ще се изплащат от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Райфайзенбанк е банка-участничка в програмата, като е сключила договор за кредит с ЕБВР и ще финансира МСП, които имат желание да изпълнят проект за енергийна ефективност по програмата. Банката, като участник в програмата, ще дава удостоверение на малките и средни предприятия, кандидатстващи за отпускане на безвъзмездни средства, че могат да осигурят не по-малко от 80% от стойността на общите допустими разходи за изпълнение на проекта чрез кредит или със собствени средства.

За Контакти:

Райфайзенбанк (България)
Отдел “Връзки с обществеността”: 91 985 174/535/600
press.pr@raiffeisen.bg

Източник:
www.rbb.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.494