Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Банки и финанси

24 Октомври 12, 22:23 / Автор: Райфайзенбанк
Райфайзенбанк - с нови по-добри условия за кредитиране на малки и средни фирми по JEREMIE
Райфайзенбанк (България) предоставя кредити на малки и средни фирми при нови по-изгодни условия и значително облекчени изисквания, в рамките на допълнително споразумение по инициативата JEREMIE.
Райфайзенбанк (България) предоставя кредити на малки и средни фирми при нови по-изгодни условия и значително облекчени изисквания, в рамките на допълнително споразумение по инициативата JEREMIE. Максималният срок на изплащане на инвестиционните кредити, които банката отпуска в рамките на инициативата вече е до 10 години, а срочните оборотни кредити са с период на изплащане до 5 години. При новите облекчени условия бизнесът може да се възползва от овърдрафт кредити и револвиращи кредити за обортни средства с период на изплащане до 3 години, които дават гъвкава възможност на фирмите да оперират с финансовите средства.

Максималният размер на отпускания кредит по инициативата JEREMIE е до 1 875 000 евро или левовата равностойност, като за фирмите в отрасъл “Сухопътен транспорт” максималното финансиране е до 937 500 евро.

Новите възможности по програма JEREMIE на Европейския Инвестиционен Фонд разширяват гамата от кредитни продукти, които българските предприемачи биха могли да използват при преференциални лихвени условия и облекчени изисквания за обезпечение, като основна цел на програмата е да се улесни достъпа на малкия и среден бизнес до финансиране за инвестиционни проекти, оборотни средства и да се увеличи конкурентоспособността на фирмите.От подписването на Гаранционното споразумение за участие в инициативата JEREMIE миналата година, Райфайзенбанк е финансирала проекти на микро, малки и средни предприятия в сферата на производството, търговията и здравеопазването.

Инициативата JEREMIE “Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия” се осъществява посредством Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”, финансирана от Европейския Фонд за Регионално Развитие и от националния бюджет. Гаранционното споразумение за участие в инициативата, подписано между Райфайзенбанк /България/ ЕАД и Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ) в средата на 2011г., ще даде възможност на местния малък и среден бизнес да се възползва от финансиране за общо 65 млн. евро.

Публикацията е осъществена с помощта на Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския Съюз посредством Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Райфайзенбанк (България) ЕАД и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския Съюз.

За Контакти:

Отдел Връзки с обществеността: 91 985 174/535/600
press.pr@raiffeisen.bg

Източник:
www.rbb.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.4783