Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Бизнес и икономика

Вземи в gLOG
20 Ноември 12, 22:06 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Краткосрочните „бързи заеми“ стават все по-популярни в България
Краткосрочните потребителски кредити заемат все по-голям дял в портфейла на небанковите финансови институции за сметка на продуктите с по-дълъг срок на изплащане.
София, 20.11.2012 г. Краткосрочните потребителски кредити заемат все по-голям дял в портфейла на небанковите финансови институции за сметка на продуктите с по-дълъг срок на изплащане. Това е една от тенденциите, които се наблюдават на пазара на т. нар. „бързи кредити“ през последните две години, коментира днес пред журналисти изпълнителният директор на ПРОФИ КРЕДИТ България Николай Колев. Налице е промяна в структурата на портфейла – делът на заемите със срок на изплащане под 1 г. и от 1 до 5 г. нараства за сметка на кредитите над 5 г. През последните две години краткосрочните кредити – до 1 г., са най-динамично развиващият се небанков сегмент, обясни той.

Мениджърите на ПРОФИ КРЕДИТ България организираха среща с журналисти, на която коментираха актуални данни за състоянието на пазара и прогнози за развитието на сектора.

Увеличаването на броя на участниците е друга от тенденциите в сектора, като по-голямата част от новите компании са с българска собственост. „Свидетели сме на значително нарастване на броя на небанковите финансови институции през последните години. От една страна, това повишава конкуренцията и би трябвало да доведе и до повишаване качеството на услугата, която предлага браншът. Не липсват обаче свидетелства от наши клиенти и за не дотам професионални практики и случаи, а всичко това вреди на имиджа на целия сектор. Именно затова смятаме, че наличието на активна и работеща асоциация би защитило спазването на добрите практики и налагането на стандарти в обслужването на клиентите, което ще е от полза за доброто име и развитието на бизнеса като цяло“, смята Колев.

След резкия спад в резултат на кризата, от 2010 г. е налице тенденция на нарастване на вземанията на дружествата, специализирани в кредитиране. Особено силен ръст беше отбелязан през последното тримесечие на 2011 и първото на 2012 г., сочат данните за сектора. „През второто и особено през третото тримесечие на тази година се наблюдава спад, но традиционно, отчитайки сезонния фактор, третото тримесечие е може би най-слабо за бизнеса, а най-значим ръст се отбелязва в края на календарната година“, коментира Николай Колев. „При ПРОФИ КРЕДИТ България, независимо от данните за сектора, графиката на вземанията по кредити сочи стабилен и постоянен растеж, като към края на септември 2012 г. обемът им достига почти 77 млн. лв.“, допълни той.

Средният размер на заема, за който клиентите кандидатстват при ПРОФИ КРЕДИТ България е в рамките на 1500 лв., което не е типично за небанкова институция, тъй като повечето компании от бранша предоставят по-малки суми за по-кратък период от време. Данните на компанията сочат още, че се наблюдава увеличение на средния размер на осигурителния доход, с който клиентите кандидатстват за кредити. Към момента при ПРОФИ КРЕДИТ България той е в рамките на 450-500 лв. Средният размер на месечните вноски по заемите е от порядъка на 100-130 лв., като особеност за продуктите на дружеството е, че клиентите могат сами да избират размера на месечната си вноска на база на собствените си възможности за погасяване. „По този начин, с помощта и разясненията на нашите консултанти, целим потребителите да са напълно наясно предварително с отговорността по изплащането на кредита, която поемат, като оценят правилно готовността си за изплащане на вноски. Изключително прозрачни и отворени сме, като общите условия по договорите ни са публикувани на нашата интернет страница и с тях всеки може да се запознае предварително“, посочи Здравко Райчев, директор „Събиране на вземания“ в ПРОФИ КРЕДИТ България.

Данните за сектора на т.нар. „бързи кредити“ сочат още тенденция за повишаване на обема на просрочия. "По презумпция профилът на клиентите на небанковите финансови институции е по-рисков, отколкото на тези в банковия сектор, което е предпоставка за потенциален ръст на необслужваните кредити. В краткосрочен план може да се очаква повишаване на дела на лошите кредити в портфейлите на небанковите финансови институции. От друга страна обаче, концентрацията на повече краткосрочни кредити в небанковия портфейл дава възможност за по-голяма гъвкавост на индикатора в случай на изменения в икономическата среда", коментира Здравко Райчев. „При ПРОФИ КРЕДИТ България пикът на необслужваните кредити - 25%, беше през първото тримесечие на 2010 г. Оттогава насам имаме тенденция на траен спад, като от началото на 2012 г. показателят е под 20%. Уточнението, което искам да направя, е че статистиката ни е различна от тази за банковия сектор и в тази цифра се включват всички кредити със забава над 30 дни“, добави той. Райчев беше категоричен, че недопускането на високо ниво на необслужвани кредити е въпрос на организация и стриктно спазвани правила във всяка една компания.

ПРОФИ КРЕДИТ България е част от международната финансова група ПРОФИРЕАЛ Груп. Освен в България, групата оперира в още 3 държави в Централна и Източна Европа – Чехия, Словакия и Полша, а през 2013 г. планира разширение и на нови пазари. За периода януари-октомври 2012 г. обемът на отпуснатите кредити в номинална стойност от ПРОФИ КРЕДИТ България надхвърля 42 млн. лв. В сравнение със същия период за 2011 г. компанията постига ръст от над 30% в отпуснатите кредити, като тенденцията е ръстът да се запази и увеличи до края на 2012 г., както и през 2013 г. Към днешна дата компанията покрива над 73% от територията на страната, има екипи в повече от 50 града и в нея работят над 920 сътрудници и служители.

ПРОФИ КРЕДИТ България предлага нецелеви потребителски заеми за физически лица, разделени в 3 продуктови групи (ПРОФИ КРЕДИТ Фаворит, ПРОФИ Мейд и ПРОФИ КРЕДИТ Енерджи), а от 2012 г. – и специализирани заеми за бизнеса. „Маркетингово проучване по поръчка на компанията ни сочи, че малкият бизнес в България изпитва трудности със средства за плащане на заплати и осигуровки на служители, за покупка на материали и стоки за извършване на дейността си, и др. Първият продукт, който предлагаме – ПРОФИ КРЕДИТ Бизнес Енерджи, съчетава предимствата на бързия заем с възможността за покриване на оборотни нужди, което в много случаи се оказва работещото решение при необходимост от свежи средства за бизнеса“, коментира Здравко Райчев.

За лоялните си клиенти ПРОФИ КРЕДИТ България е разработила и специална програма, както и „Лоялен продукт“, предлагащ до 30% отстъпка от цената на съществуващите продукти.За допълнителна информация:
Мирослава Митева
PRoWay Communications Agency
Mob: + 359 (879) 930 080
E-mail: m.miteva@proway.bgИзточник: 
Комуникационна агенция PRoWay


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

17.3028