Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Банки и финанси

21 Ноември 12, 23:44 / Автор: Райфайзенбанк
Райфайзенбанк ще обучава служителите си по проект, финансиран от ЕС
Райфайзенбанк (България) ЕАД спечели нов проект за обучения за персонала си, който ще се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Райфайзенбанк (България) ЕАД спечели нов проект за обучения за персонала си, който ще се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целта на проекта е да се усъвършенстват ключовите компетентности на служителите, което да подобри качеството на обслужване и добавената стойност, която получават клиентите при ползването на банкови продукти и услуги, както и да се подобрят планирането, организацията и управлението на оперативната дейност на банката.

“ Това е вторият проект за обучение на служители по програма на Европейския съюз, който Райфайзенбанк печели. По предишния проект бяха обучени 953 служители от отделите управление на риска, картови операции, малки и средни предприятия, кредитна администрация, каси и фронт офис и др., което подобри уменията за ефективно водене на преговори и повиши качеството на обслужване на клиентите”, коментира Борислав Попов, прокурист на Райфайзенбанк.

Общата стойност на втория проект, който Райфайзенбанк ще осъществи с подкрепата на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” възлиза на близо 198 000 лв. По него ще бъдат обучени над 700 души от различни професионални групи за срок от една година.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Райфайзенбанк (България) ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на документа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган.

За Контакти:

Отдел “Връзки с обществеността”:
91 985 174/535/600
press.pr@raiffeisen.bg

Източник:
www.rbb.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.0271