Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Банки и финанси

30 Ноември 12, 16:30 / Автор: Пощенска банка
Пощенска банка предлага международни инвестиции с висока доходност
Пощенска банка предлага изключително атрактивна възможност за висока доходност чрез 18-месечна инвестиция в дялове на взаимен фонд, регистриран в Люксембург. Фондът е т. нар. Специална цел, базиран на индекс от банкови акции Euro Stoxx Banks, като се гарантира 95% от главницата, дори и при отрицателно представяне на индекса, за инвестиции, направени до 20.12.2012 г.
Взаимните фондове на банката предлагат добра възможност за диверсификация на спестяванията и реализиране на допълнителна доходност, която не се облага с данък

28 ноември 2012 г.

Пощенска банка предлага изключително атрактивна възможност за висока доходност чрез 18-месечна инвестиция в дялове на взаимен фонд, регистриран в Люксембург. Фондът е т. нар. Специална цел, базиран на индекс от банкови акции Euro Stoxx Banks, като се гарантира 95% от главницата, дори и при отрицателно представяне на индекса, за инвестиции, направени до 20.12.2012 г.

В случай че базовият индекс на падеж е на същото ниво или по-високо от това в деня на стартиране на стратегията, инвеститорите получават доход от 7%, а в случай че базовият индекс е с доходност по-висока от 10% от първоначалната си стойност на датата на стартиране, то клиентите получават допълнителни 3%, т.е. общо 10% за периода на инвестицията от 18 месеца.

Минималната сума за инвестиране е 1 000 евро, като клиентите са освободени от входна такса. Периодът на първоначално записване започва на 20.11. 2012 г. и продължава до 20.12.2012 г. включително, като това е и дата на стартиране на инвестиционния механизъм.

Падежът на стратегията е на 13 юни 2014 г., а датата на изплащане на лихвата – 20 юни 2014 г. Ако инвеститорът задържи инвестицията си до 20 юни 2014 г., не дължи такса обратно изкупуване.

„Инвестирането във взаимни фондове е възможност клиентите да получат допълнителна доходност, по-висока спрямо стандартните депозити. Подходящо е както за хора с висока финансова култура, така и за такива, които нямат задълбочени познания за инвестициите в ценни книжа и други финансови инструменти. Индексът Euro Stoxx Banks понесе значителни корекции от максимума си през 2007 г. (-78.3%) и в момента се намира на изключително атрактивни ниски нива. Предложението е много изгодно и в съчетание с удобството за инвестиране в цялата клонова мрежа на банката, клиентите ни могат да бъдат спокойни, че печалбата им няма да бъде обложена с данък“, сподели Мартин Богданов, директор „Персонално банкиране и депозити“ в Пощенска банка.

Взаимните фондове от Пощенска банка са напълно хармонизирани с европейското законодателство, отговарят на тенденциите на пазара и покриват всички инвестиционни профили. Сред основните предимства са висока възвръщаемост, високоликвидни вложения (парите от взаимните фондове могат да се получат по всяко време при поискване от клиента), данъчни облекчения, многообразие на продукти, удобни схеми на транзакции, професионално обслужване и лесен достъп чрез клоновата мрежа на Пощенска банка в страната.

Пощенска банка с правно име „Юробанк И Еф Джи България” АД е член на Юробанк Груп.
Юробанк Груп е европейска банкова организация със 73,6 млрд. евро активи (към първо тримесечие на 2012 г.), която предлага универсално банкиране в осем страни. Юробанк е втората по големина банка в Гърция, с водещи позиции в България, Румъния и Сърбия. Банката предлага ексклузивни решения за управление на активи в Кипър, Люксембург и Лондон и присъства на банковия пазар в Украйна.

Повече информация за Пощенска банка можете да намерите на www.postbank.bg.
Повече информация за Юробанк можете да намерите на www.eurobank.gr.

*Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете или подфондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите не са гарантирани от Гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете и подфондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати от тази дейност.

Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с проспектите, допълнителната информация за българските инвеститори, последните финансови отчети и други документи, необходими за вземане на информирано инвестиционно решение, преди да вземат окончателно решение да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на интернет страницата на банката www.postbank.bg, e-mail: contact@postbank.bg, тел. 0800 18 000 или в офисите на Пощенска банка.

За Контакти:


За допълнителна информация:
Илияна Захариева, началник отдел „Корпоративни комуникации”, Пощенска банка
тел. 02/81 66 100
e-mail: IZZaharieva@postbank.bg

Източник: www.postbank.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.5346