Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Събития

03 Декември 12, 13:25 / Автор: УНИБИТ
П О К А Н А ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
на 12 декември 2012 г., сряда, от 15.30 ч. в зала 106 на УНИБИТ Адрес: бул. Цариградско шосе № 119 ПО ПРОЕКТ Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Договор № BG051PO0001-4.3.04-0039
П О К А Н А

ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
на 12 декември 2012 г., сряда, от 15.30 ч. в зала 106 на УНИБИТ
Адрес: бул. Цариградско шосе № 119

ПО ПРОЕКТ

Дистанционно обучение по
библиотечно-информационни науки,
печатни комуникации и науките за културното наследство
Договор № BG051PO0001-4.3.04-0039

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-4.3.04
«Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование»,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Факултет по библиотекознание и културно наследство при Университет по библиотекознание и информационни технологии (ФБКН при УниБИТ).

Ръководител на проекта: проф. дфн Иванка Янкова – Декан на ФБКН при УниБИТ.
Времетраене на проекта: 24 месеца. Максимална обща стойност на проекта: 415 249, 11 лв.

ОБЩАТА ЦЕЛ на проекта е развитие на дистанционни програми ОКС «магистър» по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство и обучение на студенти към Факултет по библиотекознание и културно наследство при УниБИТ. Предлагат се нови програми за дистанционно обучение в системата на висшето образование в Република България като се отговаря на реални нужди от специалисти за библиотечно-информационната, книгоиздателската и културната сфера.

Заповядайте и се запознайте с допълнителна информация!


За контакти:
Факултет по библиотекознание и културно наследство при Университет по библиотекознание и информационни технологии
Ръководител на проекта: проф. дфн Иванка Янкова – Декан на ФБКН при УниБИТ
тел. 02 97180 68
vania_yankova@abv.bg

Координатор и PR на проекта: Доц. д-р Таня Тодорова
тел. 0898 577 956 , dr.tanya.todorova@gmail.com


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Университетът по библиотекознание и информационни технологии чрез Факултета по библиотекознание и културно наследство носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.

За Контакти:

Координатор и PR на проекта: Доц. д-р Таня Тодорова
тел. 0898 577 956 , dr.tanya.todorova@gmail.com

Източник: (Уебстраница):УНИБИТ

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1138