Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Информационни технологии

11 Декември 12, 23:25 / Автор: www.forsee.eu
По Проект FORSEE се организира Открита национална консултация на 14 декември 2012 г.
На нея ще бъдат обсъдени SWOT анализи в три ключови сфери: електронно правителство (e-Government), дигитално съдържание (Digital content) и електронно здравеопазване (e-Health), изготвени в рамките на проект „FORSEE - Регионален Форсайт в сферата на ИКТ за страните от Югоизточна Европа“
На 14 декември, 2012 г. в София ще се проведе Открита национална консултация за представяне и обсъждане на SWOT анализи в три ключови сфери: електронно правителство (e-Government), дигитално съдържание (Digital content) и електронно здравеопазване (e-Health), изготвени в рамките на проект „FORSEE - Регионален Форсайт в сферата на ИКТ за страните от Югоизточна Европа“ (FORSEE - Regional ICT Foresight exercise for Southeast European countries). Организатори на събитието са Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) и Българска Асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).

Проектът FORSEE е съфинансиран от ЕС, по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013“ (South East Europe Transnational Cooperation Programme) и има за цел реформиране на политиките за научни изследвания, развитие и иновациите (НИРИ) в сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ - ICT RDI) в страните от Югоизточна Европа.

Проектът ще популяризира форсайт методите и културата при изготвянето на политики в областта на ИКТ в региона, спомагайки по този начин за ускоряване на икономическия растеж в участващите страни и за тяхната по-висока готовност за предизвикателствата на глобализиращата се икономика.

Проектът ще продължи до месец декември 2013 г. В него участват 13 организации от 8 държави – Австрия, България, Гърция, Унгария, Черна Гора, Румъния, Сърбия и Словения.

Откритата национална консултация е част от поредица дискусии по проекта, които се провеждат във всяка от участващите страни.

Откритата национална консултация се очаква да се превърне в платформа за дискусии относно обхвата и достоверността на проведените анализи, свързани с бъдещото развитие на съответните научно-изследователски области.
Обратната връзка и коментарите, получени по време на тези национални събития, ще допринесат в значителна степен за изграждане на обща регионална визия в целевата област. През месец януари 2013 г. ще се проведе Регионална конференция, на която ще бъдат обсъдени и обобщени постъпилите мнения и препоръки от участващите в процеса заинтересовани страни.

Последващата стъпка, която ще се реализира по проекта, е пилотно регионално форсайт упражнение, в рамките на което ще бъде разработена и методология за подобряване на политиките в областта на научните изследвания, развитие и иновации (НИРИ) в ИКТ сектора.

Повече информация за проекта FORSEE:

Интернет страница на проекта: http://www.forsee.eu/
Профили на проекта в LinkedIn и ePractice.

За Контакти:+ 359 885 90 52 99

Източник: http://www.forsee.eu/

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.0478