Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Предприемачество

Вземи в gLOG
10 Януари 13, 17:50 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Български и словенски предприемачи ще обменят опит за ускоряване растежа на бизнеса си
По време на семинар „Как да пробием бързо на пазара и да ускорим растежа на компанията си” те ще дискутират успешните практики за ефективно стартиране на бизнес и бърз пробив в тяхната пазарна ниша
Семинар за обмяна на опит и идеи между български и словенски предприемачи ще запознае участниците с успешни тактики за бизнес развитие. Семинарът е на тема: „Как да пробием бързо на пазара и да ускорим растежа на компанията си” и ще се проведе в периода 14-16 януари 2013 година в Любляна, Словения. Той е част от третата среща за обмяна на опит между българския и словенския бизнес. Срещата се провежда по проект „Иновативни знания без граници”, който се изпълнява от Център за предприемачество и управленско развитие – България (CEED България) в партньорство с Zavod mreža podjetništva – CEED Словения.

По време на семинара американският предприемач Джеф Хофман, съосновател на ColorJar, ще сподели какво е необходимо, за да бъде една компания пробивна и ще даде индивидуални съвети на всеки участник за развитие в съответната бизнес ниша. Той ще проследи и различните тактики за пробив като физическо лице и като фирма. Предприемачите ще научат как да идентифицират потенциалните проблеми при стартирането на бизнес и да прилагат ефективни решения за икономически растеж.

Българските предприемачи ще имат възможност да се запознаят с успешни словенски проекти и да разгледат споделени работни места, които са пример за развитието на предприемачеството в Словения.За проект „Иновативни знания без граници” - BG051РО001-7.0.01-0123-С0001
Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на МТСП, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” и се финансира то Европейския социален фонд и Република България. Проектът се реализира в рамките на 12 месеца, а основната му цел е да повиши капацитета и да насърчи предприемаческия потенциал на малкия и среден бизнес в България. В рамките на проекта ще се проведат и три срещи в България.


За допълнителна информация:
Диана Чобанова
PR Expert
PRoWay Communications Agency
Mob: + 359 (879) 931 336
E-mail: d.chobanova@proway.bg

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”

Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1245