Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / История

21 Януари 13, 18:38 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Европейски проект подпомага развитието на млади изследователи в областта на историята
Стратегически акцент в проекта е опазването на културно-историческото наследство на България
21 януари 2013 г., София Проект „България – извори и документи“ ще подпомага развитието на научния потенциал на младите изследователи и докторанти в областта на историята. Това стана ясно днес по време на пресконференция за представяне на проекта. Той се изпълнява от Института за исторически изследвания при Българска академия на науките (БАН).

Проектът предоставя възможности за придобиване на нови умения, получаване на допълнителни квалификации и създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса. Укрепването на научния потенциал е от стратегическо значение за опазването на културно-историческото наследство на България. Чрез проекта ще бъдат осигурени по-добри материално-технически условия и достъп до съвременни научни издания, с което ще се повиши качеството на научноизследователската дейност на Института за исторически изследвания при БАН.

В рамките на проект „България – извори и документи“ младите специалисти ще могат да участват в три интерактивни семинара за усвояване на нови компетенции, знания и умения. Своя научен опит ще споделят водещи имена от БАН, Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Югозападния университет „Неофит Рилски” и Български исторически архив към Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. Освен като слушатели, докторантите и постдокторантите ще имат възможност активно да участват в семинарите, като се представят със свои съобщения и дискутират актуални научни теми.

Младите учени ще участват в Международната конференция „100 години Балкански войни”, която ще се проведе тази година в София. Те ще се включат в издирването на архивни и печатни материали за издаване на сборник с нови извори и документи за войните, организиране на тематична изложба и създаване на документален филм по повод на годишнината от войните, представяйки работа на участниците в проекта на фона на историческите събития. Част от целевата група ще се включи в подготовката за отпечатване на том от поредицата „Гръцки извори за българската история”, който ще представи византийски хроники от ХІV-ХV в. Други нейни членове ще бъдат съставители на сборник под заглавие „Тракийските българи във възрожденския периодичен печат”.

С усилията на участниците в проекта ще бъде разработен и свързан със сайта на Института за исторически изследвания специализиран софтуерен продукт „Исторически календар”. Той ще бъде достъпен за широка публика и ще дава възможност за популяризиране на достоверна информация за миналото на България. Неговото разнообразно по хронология и теми съдържание ще спомогне за преодоляване на „социалната изолация” на научните изследвания.Проектът включва и работни посещения на постдокторанти в университети и библиотеки на страни-членки на ЕС. Изследователите ще се запознаят с богати архивни фондове, литература и документи, които не са достъпни в България. Те ще се срещнат с изтъкнати учени от тяхната област и ще могат да обменят опит със свои чуждестранни колеги.

Реализацията на дейностите по проекта ще подпомогне усилията на Института за исторически изследвания при БАН, като основен център за фундаментални и специализирани изследвания по проблемите на българската история в опазването, разкриването и популяризирането на културно-историческото наследство на България.

Проект BG051PO001-3.3.06-0058 „България – извори и документи” се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

За допълнителна информация

Весела Шаранкова
Управител на Консорциум „Извори и документи”

тел.: 0888 973 137
email: vesela@vgsdesign.com

Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1116