Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Предприемачество

25 Февруари 13, 14:45 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Покана до медиите за среща с предприемача Митя Мавсар на тема User Experience
28 февруари 2013 г. (четвъртък), 12:30 часа, betahaus, гр. София
Уважаеми колеги, 

Център за предприемачество и управленско развитие – България (CEED България) има удоволствието да ви покани на среща със словенския предприемач Митя Мавсар (Mitja Mavsar) на тема User Experience. Срещата ще се проведе на 28 февруари 2013 г. (четвъртък) от 12:30 часа в betahaus. 

Митя Мавсар е ръководител на отдел User Experience в словенската софтуерна компания D-Labs. Той ще сподели тенденции, похвати и съвети за User Experience и ще представи конкретни успешни примери от практиката.

Срещата се организира от Център за предприемачество и управленско развитие – България (CEED България) и Zavod mreža podjetništva – CEED Словения по проект „Иновативни знания без граници“.

За проект „Иновативни знания без граници” - BG051РО001-7.0.01-0123-С0001
Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на МТСП, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” и се финансира то Европейския социален фонд и Република България. Проектът се реализира в рамките на 12 месеца, а основната му цел е да повиши капацитета и да насърчи предприемаческия потенциал на малкия и среден бизнес в България.

За допълнителна информация:
Диана Чобанова
PR Expert
PRoWay Communications Agency
Mob: + 359 (879) 931 336
E-mail: d.chobanova@proway.bg

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1581