Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Събития

Вземи в gLOG
17 Април 13, 12:01 / Автор: Интер Експо Център - София
Нова техника и технология за анализ на енергийната ефективност на помпените агрегати
На ВОДА СОФИЯ, ще бъде представена разработена програма и апаратура, анализираща енергийната ефективност на съществуващите енергоемки помпени агрегати и замяната им с нови енергоспестяващи съоръжения
На ВОДА СОФИЯ (http://iec.bg/bg/event/31/voda-sofiya), ще бъде представена разработена програма и апаратура, анализираща енергийната ефективност на съществуващите енергоемки помпени агрегати и замяната им с нови енергоспестяващи съоръжения

В дните от 29 до 31 май 2013 в Интер Експо Център (http://www.iec.bg/)– София ще се проведе 7-ата поредна специализирана B2B изложба ВОДА СОФИЯ. Форумът ще покаже ново поколение програма и апаратура, анализиращи и обследващи точното състояние на потребление на енергия на помпена станция. Чрез енергийното обследване се получава точното състояние на потребление на енергия на помпеното съоръжение и количествено определяне на възможностите за икономии на енергия.

Програмата позволява, при годишна експлоатация на съществуващите помпи и помпени системи, да се усредни режимът на работа и консумация и при замяната им с нови енергоспестяващи съоръжения със същите показатели, като дебит и напор, но с по-високо КПД, да се покаже разликата в консумираната мощност на ел. двигателите с доказване на икономически ефект, изразен в проценти. Понякога, в зависимост от помпеното съоръжение, този икономически ефект достига до 65% и само от разликата в заплащането за електрическата енергия новите помпени системи се изплащат за около 3 години.
Целта на обследването е да се постигнe среден и висок ефект до 2020 г. върху финасовите резултати и конкурентоспособността на българската индустрия. С тази цел са създадени стимулиращи програми, като Програмата „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”, тя е една от седемте оперативни програми, които се финансират от Структурните фондове на Европейския съюз след присъединяването на Република България към ЕС. Програмата се финансира и от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.

Организатори на изложбата са Агенция Булгарреклама (http://iec.bg/bg/about/bulgarreklama), Българската Асоциация по Водите (http://www.bwa-bg.com/site.php) (БАВ) и WASSER BERLIN (http://www.messe-berlin.de/).

В дните на ВОДА СОФИЯ ще се проведе и 42-ата международна специализирана изложба БУЛКОНТРОЛА (http://iec.bg/bg/event/30/bulkontrola)(29 - 31 май), представяща последни технологии в областта на контролно-измервателната апаратура, технологии за промишлена автоматизация, електронни прибори и принадлежности, автоматизация и лабораторна техника.

И тази година форумът ще представи широка гама нововъведения, които ще улеснят специалистите при въвеждането на европейските норми и стандарти в различни сектори на индустрията, като прибори, системи и програмно осигуряване в областта на измерването, анализа и контрола на шум, вибрации, газови емисии и др.
Фирмите изложители ще демонстрират прецизни инструменти за химически анализи и оборудване за йонен анализ, рН, йон метри кондуктометри, инструменти за измерване на стабилност, NIR спектроскопия, волтаметрия, йонна хроматография, както и софтуер за апаратите и свързването им в мрежа. Пълен набор анализатори за ON-line и AT-line приложения и потенциостат/галваностати, предназначени за широк кръг електрохимични приложения, модули за доокомплектовка, софтуер и принадлежности ще бъдат презентирани на специализираната изложба в Интер Експо Център.

Паралелно с изложенията стартира и 5-ата международна конференция БУЛАКВА (29-30 май). Основната тема е „Инвестиционни приоритети в българския воден сектор“ с акцент стратегията за управление и развитие на бранша в България.

Актуална информация за събитията следете на сайта (http://www.iec.bg/) на изложбения комплекс и в социалните мрежи Facebook (https://www.facebook.com/interexpocenter) и LinkedIN (
http://www.linkedin.com/company/2726562).

За Контакти:estoineva@iec.bg

Източник:
www.iec.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.12