Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Общество

Вземи в gLOG
24 Април 13, 16:57 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Първият онлайн портал за имигранти ще предоставя полезна правна информация и възможностите за достъп до трудовия пазар
Проект с европейско финансиране ще работи за осигуряването на достъпна информация за имигрантите у нас и запознаването им с процедурите за намиране на работа и законовите регламентации за пребиваването им в страната. Това обявиха от Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център ООД на встъпителна пресконференция днес по проект „Осигуряване на достъпна информационно-комуникационна среда и национална кампания за миграционния феномен”.

В рамките на проекта ще бъде създаден първият за България единен информационен онлайн портал за имигранти www.immigrant-bg.eu. Концепцията за интернет страницата ще бъде съобразена с най-добрите европейски практики в областта на интеграцията на граждани от трети страни. На нея имигрантите ще могат да намерят полезна правна информация относно правото им на престой в страната, както и възможностите за достъп до трудовия пазар и здравноосигурителната система. Порталът ще помества и новини и другa практическа информация, засягаща ежедневието на имигрантите у нас. Информационният портал ще бъде от изключителна полза особено за новопристигащите имигранти, които тепърва се запознават със своите права и задължения в приемащата страна.

По време на пресконференцията бяха представени и дейностите по проекта, свързани с осъществяването на разширена информационна кампания, насочена към медиите и приемащото общество, с цел повишаване осведомеността за миграционния феномен. „Анализ на публикации, свързани с темата за имигрантите, за периода 1 април 2009 – 1 април 2012 година показва, че темата в България през този период се отразява от медиите предимно положително и информативно“, сподели Стоян А. Стоянов, управител на Комуникационна агенция PRoWay.

Анализът показва и че медиите не успяват да направят разлика между имигранти, бежанци и чужденци с неустановен статут за пребиваване в България. „Провеждането на ефективна информационна кампания за миграционния феномен е ключов фактор за взаимното разбиране между приемащото общество и имигрантите и тяхното интегриране“, обобщи Ева Любомирова, ръководител на проекта. Тя допълни, че основна роля в интеграционния процес имат и медиите. Проектът предвижда заснемането на видео материал, който ще се излъчи в националния ефир и ще представи историите на имигранти у нас.


За проект „Осигуряване на достъпна информационно-комуникационна среда и национална кампания за миграционния феномен”
Проектът се изпълнява от Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център ООД и се финансира от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни. Общата стойност на проекта е 49 990 лева. Основната цел е да бъде постигната актуална и ефективна обществена информираност за провеждането на последователна и дълготрайна политика за гарантиране правата на имигрантите (ГТД – граждани на трети държави), тяхната успешна интеграция в българското общество и по-доброто им взаимно разбиране, в изпълнение на Общите основни принципи (ООП) на ЕС по интеграция на имигранти (ГТД) в България. В рамките на проекта ще бъде осъществена информационна кампания, насочена към медиите и обществото, с цел повишаване осведомеността за миграционния феномен.


За допълнителна информация:


Мария Черешева
ПР и връзки с медиите

тел.: +359893386209
email: maria@enterprise.bg


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

Източник:

Комуникационна агенция PRoWayДир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.6309