Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Бизнес и икономика

08 Май 13, 08:43 / Автор: Маркетор ООД
СВИЛОЦЕЛ ЕАД ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПРОЕКТ „ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ РАБОТНИ МЕСТА – ГАРАНЦИЯ ЗА ЕФЕКТИВЕН И ПРОИЗВОДИТЕЛЕН ТРУД”
Успешно приключи проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд”.
Успешно приключи проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд”, финансиран с помощта на Европейския Социален Фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051РО001-2.3.02 – Безопасен труд. За по-малко от година всички планирани дейности по проекта спомогнаха за подобряването на работната среда в „Свилоцел” ЕАД и допринесоха за повишаване на безопасността при извършване на оперативните дейности.
За целите на проекта беше проведен анализ на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност в предприятието, което помогна значително в индикирането на проблемите и планирането на правилните решения. Анализът открои подробно методите, средствата и подходите, необходими за подобряване на работната среда в дружеството. Бяха изведени конкретни приоритети и препоръки за предприемане на действия за подобряване състоянието на организацията на трудовата дейност. В рамките на проекта бяха обезопасени канализационните отвори и шахти чрез 212 бр. предпазни решетки и капаци в цех "Каустизация и регенерация на варта и Отделение за избелителни разтвори". Общата площ на обезопасените канализационни отвори е 98,77 м2. В резултат беше елиминиран факторът за трудови злополуки, което направи работната среда по-приятна и сигурна.

В полза на служителите, по проекта бяха закупени съвременни и усъвършенствани лични предпазни средства за работа, които спомогнаха за въвеждането на по-добри условия на труд. Бяха закупени 220 бр. целолицеви маски с едно гнездо 3S BASIC PLUS, 220 бр. комбинирани филтри 3S BASIC PLUS комбиниран модел - A2B2E2K1, 45 бр. предпазни каски от ПЕ до 440 V, 310 гр. ПВХ околожка с 6 точково закрепване, с възможност за поставяне на антифони модел JSP MK II, 45 бр. антифони външни за каска JSP MK II модел TRIXTOUN, 89 чифта работни обувки от нитрил/PVC модел „STOP RAIN S5”.

„Свилоцел” ЕАД ще продължи и в бъдеще да провежда ефективна политика за подобряване условията на труд. От финансова гледна точка, устойчивостта е гарантирана от годишните бюджети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за закупуване на ЛПС. Подкрепата на синдикалните структури в „Свилоцел” ЕАД в тази сфера и самоинициативата на самите работещи да опазват здравето си при работа също са доказателство за устойчивостта на резултатите от успешно извършените дейности по проекта.

За Контакти:

Виктория Иванова
Маркетор ООД
+359 888 418 406

Източник: Маркетор ООД

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.1155