Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Банки и финанси

Вземи в gLOG
17 Май 13, 15:23 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Какво трябва да знаят потребителите, когато теглят бърз заем
ПРОФИ КРЕДИТ България формулира 10 основни съвета към клиентите на небанковите финансови институции в България
Клиентите да се информират подробно и да си изясняват в детайли всички условия, когато сключват договор за заем от небанкова финансова институция. При неясноти или сблъскване с термини, които не познават, да не се колебаят да задават въпроси към кредитните консултанти на компанията, която им предлага кредита.
От друга страна, при наличие на затруднения, да не прекъсват контакта с компанията, а да я информират за своето положение, за да могат да получат отсрочка за плащанията или друг вариант, при който ще могат да запазят платежната си дисциплина.

"Наблюденията ни сочат, че добрата информираност, ясните и прозрачни условия на кредитите, както и правилната преценка на собствените възможности за изплащането на заема са ключови условия за доброто му обслужване", коментира изпълнителният директор на ПРОФИ КРЕДИТ България Здравко Райчев.

Ето и основните препоръки към клиентите, когато се обръщат за заем от небанкова финансова институция:

1. На първо място, да се постараят да бъдат максимално информирани. Когато кандидатстват за кредит, задължително трябва да им бъде предоставен Стандартен Европейски формуляр и Общи условия на договора, с които да се запознаят. Съветваме клиентите да четат внимателно документите, които подписват. Да не пренебрегват необходимостта от това да се информират за условията на кредита. Ако не разбират някои от термините или нещо не им е станало ясно, да не се колебаят да питат. Кредитните експерти са длъжни да им обяснят всички неясноти и да отговорят на техните въпроси.

2. Да са наясно предварително с условията, при които вземат кредита, и да са преценили добре своите възможности да го изплащат. Тоест, да обърнат внимание каква е сумата на кредита, който вземат; за какъв период на изплащане; какъв ще бъде размерът на месечната вноска, какъв е годишният процент на разходите (ГПР) и годишният лихвен процент (ГЛП). Да обръщат внимание на описаните в Общите условия последствия и неустойки в случай на забава в плащането.

3. Да знаят, че дори и след подписване на договора могат да се откажат от него, като за това не дължат каквито и да е обезщетения или неустойки!
Съгласно Закона за потребителския кредит, в 14-дневен срок клиентът има правото да се откаже от сключения договор (за кредити в размер над 400 лв., които попадат в регулацията на този закон), като депозира писмена молба, и в 30-дневен срок да възстанови по сметка на кредитора получената сума. В този случай се заплаща само лихва за периода от датата на усвояване на средствата до датата на връщане на средствата, без да се дължат допълнителни такси.

4. Клиентите имат правото да погасят предсрочно заема – частично или изцяло (също съгласно Закона за потребителския кредит, за заеми над 400 лв.). ПРОФИ КРЕДИТ България дава право на своите клиенти да направят по всяко време предсрочно погасяване по кредита си, като подадат молба във всеки един от офисите на компанията и върнат главницата, като отново ще заплатят лихва само за периода, в който са ползвали кредита. При частичното погасяване могат да избират дали да съкратят срока на кредита или да намалят размера на вноската.

5. Да посочват пред компанията абсолютно точни координати за обратна връзка, тъй като цялата комуникация на дружеството с клиента и документацията до него се изпращат на адреса за кореспонденция, който той е посочил в договора. При промяна на адресите си да информират своевременно компанията.

6. Да се запознаят добре с възможностите, които имат в случай на затруднения по изплащането на кредита. Тъй като никой не е застрахован от непредвидени събития, в случай на временна неработоспособност или загуба на работа ПРОФИ КРЕДИТ България дава възможност на клиентите да отложат плащането на вноски, три от тях – безплатно.

7. Изключително важно: при затруднения да не прекъсват контакта с компанията! Компанията няма как да знае какво е състоянието на клиентите й, ако те не я информират в случай на евентуални проблеми.
Много често хората, които имат проблеми, започват да се крият, да хитруват, да прилагат какви ли не похвати, за да избягат от своите задължения. Това е най-лошият сценарий, тъй като след определен период, те минават в графата на нелоялните платци и започват да текат наказателни лихви и да се дължат неустойки. Ако обаче те запазят диалога, компанията ще им предложи различни варианти, като отлагане на плащането на вноски, преструктуриране на дълга, рефинансиране на заема и т.н.

8. Да се информират за различните възможности за плащане на вноски и погасяване на кредита – по банков път, чрез компании за разплащане или директни плащания. Да пазят документа за извършеното плащане.

9. В случай, че имат оплаквания, да подадат жалба до компанията, която ще бъде разгледана и ще им бъде отговорено по конкретния казус.
ПРОФИ КРЕДИТ България има специално разработена система за подаване на жалби, като всяка от тях се разглежда индивидуално и на клиента се предлага индивидуално решение съобразено с неговия случай. Компанията обръща изключително внимание на този процес, тъй като подобряването на обслужването на клиентите е сред водещите й приоритети.

10. Потребителите да познават своите права и да следят за спазването им. В случай, че смятат, че правата им са нарушени, да не се колебаят да сезират Комисията за защита на потребителите. Само по този начин обслужването на клиентите и условията към договорите на всички компании ще станат максимално съответстващи на добрите практики, което е от полза за развитието на целия бранш.


За ПРОФИ КРЕДИТ България
ПРОФИ КРЕДИТ България е част от международната финансова група Profireal Group със седалище в Холандия. До момента освен на българския пазар групата оперира и в Чехия, Полша и Словакия. ПРОФИ КРЕДИТ България предлага нецелеви потребителски заеми за физически лица, а от 2012 г. – и специализирани заеми за бизнеса. Компанията има изключително добре развита търговска мрежа, като покрива над 73% от територията на страната. През ноември 2012 г. дружеството отбеляза 6 години успешна работа на българския пазар. От своя страна Profireal Group оперира успешно на пазарите от 1994 г. насам.

За допълнителна информация:
Мирослава Митева
PRoWay Communications Agency
Mob: + 359 (879) 930 080
E-mail: m.miteva@proway.bg


Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1372