Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Събития

23 Май 13, 12:09 / Автор: Е. Александрова
Покана за участие в начална пресконференция по проект BG051PO001-3.1.09-0020
С пресконференцията се дава старт на проекта. Участниците ще бъдат запознати с основната и специфичните цели на проекта, дейностите по проекта, управлението на проекта и екипа.
На 27.05.2013 г., от 11.00 часа, в конферентната зала на Минно-геоложки университет «Св.Иван Рилски» – София (сградата на Ректората), ще се проведе начална пресконференция по проект  «Кариерно развитие на преподавателите от мгу чрез обучения по ключови компетенции, чуждоезикови обучения и придобиване на умения за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)» BG051PO001-3.1.09-0020  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ “Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”.

Минно-геоложки университет «Св.Иван Рилски» кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, който е с обща стойност 77 134,16 лв. и продължителност от 12 месеца.

Общата цел на проектното предложение е насочена към развитието на научния потенциал на преподавателите от МГУ, което съответства на целите на ОП „Развитие на човешките ресурси” за подобряване качеството на живот в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.

За Контакти: доц. Е. Александрова - Администратор по проекта

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

9.5695