Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Образование

23 Май 13, 19:21 / Автор: Минно-геоложки университет "Св.Иван Рилски" - София
Покана за Покана за участие в начална пресконференция по проект BG051PO001-3.1.09-0020 КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ МГУ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ, ЧУЖДОЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ И ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)
Пресконференцията е във връзка със стартиране на проекта. Ще бъдат презентирани целта и основните дейности на проекта.
На 27.05.2013 г., от 11.00 часа, в конферентната зала на Минно-геоложки университет «Св.Иван Рилски» – София (сградата на Ректората), ще се проведе начална пресконференция по проект «Кариерно развитие на преподавателите от мгу чрез обучения по ключови компетенции, чуждоезикови обучения и придобиване на умения за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)» BG051PO001-3.1.09-0020 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ “Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”.

Минно-геоложки университет «Св.Иван Рилски» кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, който е с обща стойност 77 134,16 лв. и продължителност от 12 месеца.

Общата цел на проектното предложение е насочена към развитието на научния потенциал на преподавателите от МГУ, което съответства на целите на ОП „Развитие на човешките ресурси” за подобряване качеството на живот в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.

За Контакти:

доц.д-р Ивайло Копрев - ръководител на проекта, тел.0884365015
доц.д-р Е. Александрова - администратор на проекта
тел.0885718767
Минно-геоложки университет "Св.Иван Рилски" - София

Източник: www.mgu.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.5368