Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Събития

25 Май 13, 12:31 / Автор: Минно-геоложки университет "Св.Иван Рилски" - София
Пресконференция на проект BG051PO001-3.01.09.-0020
Стартира Проект "Кариерно развитие на преподавателите от МГУ чрез обучения по ключови компетенции, чуждоезикови обучения и придобиване на умения за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ “Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”.
На 27.05.2013 г. от 11 часа в конферентната зала на Минно-геоложки университет "Св.Иван Рилски" (1-ви етаж в сградата на Ректората) ще бъде проведена пресконференция по случай стартиране на Проект "Кариерно развитие на преподавателите от МГУ чрез обучения по ключови компетенции, чуждоезикови обучения и придобиване на умения за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)" по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ “Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”.
Минно-геоложки университет «Св.Иван Рилски» кани заинтересованите страни, медиите и
широката общественост да се запознаят с целите, дейностите и очакваните резултати от
проекта, който е с обща стойност 77 134,16 лв. и продължителност от 12 месеца.

За Контакти:

доц.д-р Ивайло Копрев - ръководител на проекта
МГУ "Св.Иван Рилски" София
ivomad@abv.bg
0887605711

Източник:
http://mgu.bg/main.php?submenu=500&id_e=9

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.499