Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Държавно управление

Вземи в gLOG
18 Юни 13, 23:42 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Министерството на отбраната представи първия си проект, спечелен по Оперативна програма "Административен капацитет"
В София се проведе встъпителна конференция по проекта "Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната"
Проект "Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната" – Договор № 12-32-2/18.01.2013 г. беше представен днес на официална конференция в София. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Това е първият проект, спечелен от Министерството на отбраната по ОПАК.

Форумът беше открит от началника на отбраната генерал Симеон Симеонов, постоянния секретар на отбраната Добромир Тотев и Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на Управляващия орган на ОПАК, Министерство на финансите. "Инициативата за кандидатстването беше изцяло на дирекция "Стратегическо планиране", чийто експерти успяха да подготвят качествен проект", отбеляза ген. Симеон Симеонов. Той подчерта, че за Министерството на отбраната това е уникална възможност за реализиране на нови електронни услуги за гражданите, администрацията и бизнеса.

Постоянният секретар на отбраната Добромир Тотев посочи, че проектът ще допринесе за изграждане на ефективно електронно правителство чрез осигуряване на по-качествени и достъпни услуги. Ще осигури стандартна среда и интерфейс за предоставяне на електронни услуги за геопространствени данни, както и ще даде видимост с какъв фонд от пространствени данни разполага ведомството, съгласно Закона за геодезията и картографията.

Подробности за проекта бяха представени от директора на дирекция "Финанси" на Министерството на отбраната Габриела Пенчева, която е и негов ръководител. Тя подчерта, че проектът е с продължителност 18 месеца и е на стойност 809 036,90 лв. Общата цел на проекта е подобряване на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез реализиране на информационна система за достъп до пространствени данни. С изпълнението му ще се създадат условия за публичен достъп до електронни услуги за пространствени данни, чиито собственик (държател) е Министерството на отбраната. Ще се осъществи хармонизиране на пространствените данни и осигуряване на оперативна съвместимост на електронния обмен между системата на Министерството на отбраната и Националния портал за пространствени данни, и ще се изпълнят изискванията на директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).

Информационната система ще бъде обслужвана от Военно-географската служба, която съгласно закона има задължението да изпълнява дейностите по създаване на геоинформационни продукти – карти, схеми, анализи на терена, цифрови данни за местността, снимки от въздуха и друга географска информация за потребностите на целевите групи. Полк. Румен Димитров, началник на Военно-географски център, гр. Троян, представи пред участниците в конференцията историята и функциите на службата, както и проектите, които тя изпълнява. Добрите практики за прилагането на Директива 2007/2/ЕО INSPIRE в европейските страни бяха анализирани в презентацията на проф. д.т.н. Кирил Тенекеджиев и доц. д-р Наталия Николова от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на отбраната и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на Европейския съюз и договарящия орган.

Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1166