Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Общество

25 Юни 13, 12:16 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Заключителна пресконференция по проект „Осигуряване на достъпна информационно-комуникационна среда и национална кампания за миграционния феномен”
26 юни 2013 година (сряда), 16:00 часа гр. София, „София клуб“ на Гранд хотел София, ул. „Гурко“ №1
Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център ООД организира заключителна пресконференция по проект „Осигуряване на достъпна информационно-комуникационна среда и национална кампания за миграционния феномен”, която ще се проведе на 26 юни 2013 година (сряда) от 16:00 часа в „София клуб“ на Гранд хотел София.

В рамките на проекта бе изграден първият за България единен информационен онлайн портал за имигранти www.immigrant-bg.eu. На интернет страницата, чиято концепция е съобразена с най-добрите европейски практики в областта на интеграцията на граждани от трети страни, имигрантите могат да намерят полезна правна информация относно правото им на престой в страната, както и възможностите за достъп до трудовия пазар и здравноосигурителната система. Порталът публикува и новини и другa практическа информация, засягаща ежедневието на имигрантите у нас.

По време на пресконференцията ще бъдат представени постигнатите резултати по проекта, които осигуряват устойчивост и подкрепа на развитието и функционирането на съществуващи информационни центрове за имигранти съгласно новата миграционна стратегия 2014-2020.

По време на събитието ще бъде излъчен телевизионен филм за живота и професионалния път на трима имигранти в България.

В пресконференцията ще участват:

  • Ева Любомирова, ръководител на проекта
  • представители на имигрантските общности в България

За проект „Осигуряване на достъпна информационно-комуникационна среда и национална кампания за миграционния феномен”
Проектът се изпълнява от Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център ООД и се финансира от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни. Общата стойност на проекта е 49,990.00 лева. Основната цел е да бъде постигана актуална и ефективна обществена информираност за провеждането на последователна и дълготрайна политика за гарантиране правата на имигрантите (ГТД), тяхната успешна интеграция в българското общество и по-доброто им взаимно разбиране, в изпълнение на Общите основни принципи (ООП) на ЕС по интеграция на имигранти (ГТД) в България. В рамките на проекта бе осъществена информационна кампания, насочена към медиите и обществото, с цел повишаване осведомеността за миграционния феномен.


За допълнителна информация:

Мария Черешева
ПР и връзки с медиите

тел.: +359893386209
email: maria@enterprise.bg


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1169