Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Общество

Вземи в gLOG
27 Юни 13, 18:13 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
На www.immigrant-bg.eu имигрантите в България могат да намерят синтезирана полезна информация за пребиваването им в страната
Сайтът е изграден по проект „Осигуряване на достъпна информационно-комуникационна среда и национална кампания за миграционния феномен”, който се изпълнява от Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център ООД
Имигрантите в България вече могат да намерят полезна информация, събрана на едно място – www.immigrant-bg.eu. Сайтът беше представен вчера по време на заключителната пресконференция по проект „Осигуряване на достъпна информационно-комуникационна среда и национална кампания за миграционния феномен”.

Първият имиграционен сайт в България синтезира информация за това къде трябва да се регистрират имигрантите при пристигането си у нас и какви са законовите регламентации за пребиваването им в страната. „В онлайн портала могат да прочетат на български и английски освен правна информация, възможности за достъп до трудовия пазар и здравноосигурителната система“, сподели Ева Любомирова, ръководител на проекта. „Порталът помества и новини и другa практическа информация, засягаща ежедневието на имигрантите у нас“, допълни тя.

Концепцията за единния информационен портал е създадена на базата на най-добрите европейски практики в областта на интеграцията на граждани от трети страни.

В рамките на проекта е създаден и филм за живота и проблемите на имигрантите в България. В него трима представители на различни имигрантски общности разказват своята лична история за престоя си в страната, успехите и предизвикателствата, които са срещнали в своето ежедневие. Според тях, основна трудност за имигрантите у нас е липсвата на единна и достъпна информация, която да улеснява пребиваването им в България. Имигрантите идентифицират като сериозен проблем и законовото изискване за назначаване на 10 служители от български произход при откриването на фирма от граждани от трети страни, което спъва възможностите за развиване на малък бизнес. Ограничените възможности за безплатно изучаване на български език също създават бариери пред интеграцията на имигрантите у нас.

Афганистанецът Саид Азими, собственик на магазин за домашни потреби, и ливанецът Ахмад Баша, собственик на фирма за инструменти за строителството, дома и градината, споделят във видеото опита си при стартирането на бизнес в България и трудната работа с институциите. Според Ахмад Баша, българската държава трябва да създава подходящ климат за привличането на чуждестранни инвестиции и насърчаването на предприемачеството в България. За работата в Българска академия на науките и приобщаването към българската научна общност споделя Сергей Ражков от Русия.

Филмът цели да покаже живота на имигрантите в България, тяхната успешна интеграция в обществото и взаимодействието между различните култури и ценности. Саид, Ахмад и Сергей чувстват България като своя втора родина. За тях срещата с различното и непознатото е възможност за обогатяване на мирогледа и разбиране на многоликия свят.


За проект „Осигуряване на достъпна информационно-комуникационна среда и национална кампания за миграционния феномен”
Проектът се изпълнява от Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център ООД и се финансира от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни. Общата стойност на проекта е 49 990 лева. Основната цел е постигането на актуална и ефективна обществена информираност за провеждането на последователна и дълготрайна политика за гарантиране правата на имигрантите (ГТД – граждани на трети държави), тяхната успешна интеграция в българското общество и по-доброто им взаимно разбиране, в изпълнение на Общите основни принципи (ООП) на ЕС по интеграция на имигранти (ГТД) в България. В рамките на проекта беше осъществена информационна кампания, насочена към медиите и обществото, с цел повишаване осведомеността за миграционния феномен.


За допълнителна информация:

Мария Черешева
ПР и връзки с медиите

тел.: +359893386209
email: maria@enterprise.bg


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.Източник:

Комуникационна агенция PRoWayДир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1145