Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Банки и финанси

16 Юли 13, 18:17 / Автор: Пощенска банка
Юробанк подписа за New TT Hellenic Postbank и New Proton Bank
Юробанк Ергасис (Юробанк) подписа две правнообвързващи споразумения с Гръцкия фонд за финансова стабилност (Hellenic Financial Stability Fund – HFSF) за придобиване на право на глас и 100% от акциите на New TT Hellenic Postbank S.A. (HPB) и New Proton Bank S.A. (Proton).
Юробанк Ергасис (Юробанк) подписа две правнообвързващи споразумения с Гръцкия фонд за финансова стабилност (Hellenic Financial Stability Fund – HFSF) за придобиване на право на глас и 100% от акциите на New TT Hellenic Postbank S.A. (HPB) и New Proton Bank S.A. (Proton).

Интегрирането на HPB и Proton в разширената Юробанк Груп заздравява стратегическата й позиция в гръцкия банков сектор, като същевременно увеличава възможностите за подкрепа на гръцкия бизнес и домакинства. Създаването на значителни синергии прави инвестиционното предложение на Групата още по-привлекателно. В рамките на новата група HPB ще оперира като автономна мрежа, капитализирайки върху дългата си история, изградените връзки с клиенти и ролята си за икономиката.

След придобиването на HPB и Proton новата група ще има 20 115 служители и мрежа от 1 261 клона в седем страни. В допълнение сделката ще подобри редица показатели на новата Група:
• Депозитите ще се увеличат с 12 млрд. евро и ще надхвърлят с 4.2 млрд. евро увеличението при заемите;
• Съотношението кредити/депозити ще се подобри до 114% (от 132% през март 2013 г.);
• Общите активи се увеличават с 23% до 79.4 млрд. евро;
• До 2015 г. комбинираните синергии от двете сделки се оценяват на приблизително 200 млн. евро на година с нетна настояща стойност (NPV) от около 800 млн. евро.
Преглед на придобиването на HPB
В замяна на правото на глас и 100% от акциите на HPB, Юробанк ще плати общо 681 млн. евро под формата на новоиздадени обикновени акции на Групата. Сделката предстои да бъде одобрена на извънредно общо събрание на обикновените акционери на Юробанк.
Окончателният брой акции, които ще бъдат получени от Гръцкия фонд за финансова стабилност, ще бъде определен на база на обемно претеглената средна цена на акция на Юробанк на Атинската борса за периода от 10 дни, които предшестват извънредното общо събрание. Този брой ще е най-малко 1 418 750 000.

Преглед на сделката за Proton
Според условията на сделката, дефинирани от Фонда, Юробанк ще плати 1 евро в замяна на 100% от акциите и правата на глас на Proton. До приключването на сделката Фондът ще покрие необходимите за рекапитализацията на Proton 395 млн. евро.

Гореспоменатата транзакция подлежи на одобрение от страна на компетентните регулаторни и надзорни органи.
Barclays Bank PLC, чрез инвестиционната си банка и лондонския клон на Deutsche Bank AG, бяха финансови консултанти на Юробанк при двете транзакции.

Интеграционна стратегия за HPB и Proton
Прилагайки принципа „Една банка – два бранда“, Юробанк е разработила подробен интеграционен план за HPB, имащ за цел да запази конкурентните й страни и традиционно силното й присъствие в банковия сектор.
В тази рамка клоновата мрежа на HPB ще остане автономна под бранда Postbank – име, синоним на сигурност на депозитите сред широката публика. Така HPB ще продължи да обслужва клиентите си, които ще допълнят клиентската маса на Юробанк.

Юробанк ще интегрира клоновата мрежа на Proton, гарантирайки на клиентите й същото качество на обслужване.

Разширената Юробанк възнамерява да се възползва от синергията при интеграцията на IT системите и централизирането на операциите на HPB и Proton.

Ръководството на Юробанк ще си сътрудничи по хармоничен начин с управляващите екипи на HPB и Proton, оценявайки високо човешките им ресурси.

След успешното придобиване на HPB и Proton изпълнителният директор на Юробанк Христос Мегалу заяви:
„Придобиването на Hellenic Postbank и Proton Bank е повратен момент за Юробанк и за преструктурирането на гръцката банкова система като цяло.

След като чувствително повиши капиталовата си адекватност и ликвидността си, комбинирайки креативните възможности на трите организации, Юробанк ще е в състояние да подкрепи гръцкия бизнес и домакинства, и да подпомогне рестартирането на гръцката икономика.
Hellenic Postbank е важна институция в гръцката банкова система, която оценяваме високо и която ще играе ключова роля за Групата и банковия сектор като цяло. Исторически HPB се асоциира с идеята за сигурност на спестяванията и затова мрежата й ще остане автономна.

В новата Група се създават ключови синергии, от които ще спечелят не само акционерите, но и гръцката държава и данъкоплатците като цяло. Наша цел остава връщането на Юробанк в частни ръце.

Ние приветстваме клиентите и екипите на HPB и Proton и заедно ще подкрепим гръцката икономика да се завърне към растеж.“

За Контакти:Илияна Захариева, началник отдел „Корпоративни комуникации”, Пощенска банка
тел. 02/81 66 100, e-mail: IZZaharieva@postbank.bg

Източник: www.postbank.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1134