Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Технологии

Вземи в gLOG
14 Август 13, 15:11 / Автор: Велти ЕООД
„Велти“ ЕООД реализира интерактивен метод и система за осигуряване
„Велти“ ЕООД реализира интерактивен метод и система за осигуряване на локални мобилни информационни услуги за маркетингови и рекламни кампании, базирани на (географското) местоположението на потребителите
Проектът № 2ИПП-02-34/16.02.2012 „Внедряване на иновативен процес в дейността на Велти ЕООД” беше реализиран и осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България, в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.04 “Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” с бенефициент „Велти“ ЕООД.

В основа на проектът са заложени - иновативен метод и система за осигуряване на локални мобилни информационни услуги за маркетингови и рекламни кампании, базирани на (географското) местоположението на потребителите. Иновацията е защитена пред Патентно ведомство чрез заявка за патент на изобретение „Интерактивен метод и система за осигуряване на локални мобилни информационни услуги“ (№ 110971 от 16.06.2011).

Иновацията се състои в комбинирането на няколко технологии при реализиране на маркетингови и рекламни кампании, а именно:QR кодове, RFID, NFC, HTML-5 и софтуер за създаване на мобилни сайтове. Всички заедно изграждат една уникална система за доставка на таргетирано съдържание до крайните потребители.

Чрез иновативния метод, разработен от Велти ЕООД, се създаде платформа за осъществяването на мобилни информационни услуги, при които процесът на обработка и предоставяне на услугите за крайните потребители е бърз, прост и ефективен. Клиентите на компанията вече могат да използват технологията за обмяна на информация и дигитално съдържание, реклама на продукти, промоции, маркетинг кампании, продажби, логистика и др. Системата предоставя възможност за:
• Лесно създаване на мобилни сайтове с информация за предлагани продукти и услуги (информационни, маркетинг и рекламни материали)
• Ефективно насочване на изпълнение на мобилни информационни, търговски и рекламни кампании според местоположението на крайните потребители

Услугите и кампаниите за мобилен маркетинг и реклама, които Велти ЕООД ще предоставя в резултат на иновацията, ще бъдат значително подобрени, икономически по-изгодни и технически по-ефективно осъществими.

За Контакти:office@webtrade.bg

Източник:
http://www.webtrade.bg/index.php5?lm=19&p=webtrade

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.8033