Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Технологии

Вземи в gLOG
22 Август 13, 18:18 / Автор: Бусофт
ЦЕНТЪРЪТ НА БУСОФТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЛАЧНИ УСЛУГИ НА КЛИЕНТИ ЗНАЧИТЕЛНО ПОВИШИ СВОЯТА НАДЕЖДНОСТ И КАПАЦИТЕТ
Бусофт приключи втори проект по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
В началото на 2012 г., в резултат на изпълнение на проект по Оперативна програма (ОП) „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, „Бусофт инженеринг“ АД Бургас въведе в експлоатация технологичен център за предоставяне на ИТ услуги на клиенти, който им дава възможност да се възползват от предимствата на облачния модел.

Фирмата продължи да развива новата си концепция за предлагане на услуги чрез изпълнението на следващ проект по същата Оперативна програма - „Разширение на капацитета и функционалните възможности на Център за поддръжка на ИТ дейността на бизнес клиенти “Бусофт Съпорт Център”.

Постигнатите резултати след доставка и инсталиране новото оборудване и софтуер в ИТ центъра са следните:

- двойно увеличаване на изчислителната мощност на оборудването с добавянето на нови сървъри;
- удвоен капацитет на дисковия масив за съхранение на данни;
- доставеният нов генератор осигурява на практика независимост от проблеми с подаването на ел. енергия от обществената мрежа и гарантира непрекъснатата работа на ИТ центъра;
- въведена е автоматизирана система (Help Desk) за обслужване на нашите клиенти, закупен е софтуер за дистанционна поддръжка през Интернет;
- внедрени са нови софтуерни приложения и нови технологии, които ще подобрят организацията на работа и качеството на обслужване на клиентите ни.

До момента няколко от най-големите банки в България ползват софтуерни услуги, предоставяни чрез Бусофт Съпорт Центъра, на база на SaaS модела. Клиенти, ползващи услуги на Центъра, също така са и няколко малки и средни предприятия в региона.

Основна целева група потенциални потребители на новите услуги са малките и средните предприятия, които са гръбнака на икономиката ни.

Използването на облачните услуги, предоставяни чрез Бусофт Съпорт Центъра, дава редица предимства за бизнеса като:

- Спестяване на значителни разходи за закупуване на хардуерни ресурси, лицензи за софтуер, услуги по инсталиране и конфигуриране;
- Спестяване на разходи за наемане на квалифицирани ИТ специалисти по поддръжка;
- Спестяване на други допълнителни разходи, свързани с ползване на собствено оборудване – електроенергия, климатични инсталации, охрана, площ и др.;
- Заплащане единствено за реално използваните услуги;
- По-бързо решаване на проблеми за крайните потребители;
- Достъп до необходимата информацията от всяка точка на планетата с Интернет връзка;
- Постигане на по-бърза възвръщаемост на инвестицията (ROI) в следствие на намалените разходи, време за внедряване и започване на реална дейност, както и извличане на ползи от нови софтуерни приложения и др.
- Наличност на услугите – 24 х 7 х 365.

За Контакти: Рени Бъчварова, 056 / 810957, rbachvarova@bse.bg

Източник:
http://busoft.bg/news/

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1946