Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Информационни технологии

12 Септември 13, 13:39 / Автор: LLP Dynamics България
LLP Dynamics внедри Microsoft Dynamics Axapta 2009 в Софарма АД
Интервю с финансовия директор на Софарма АД - Борис Борисов
Изборът на партньор е ключов при внедряването на ERP система

Доставчикът трябва да е компания с доказан опит,
категоричен е финансовият директор на „Софарма” АД Борис Борисов

Пред какви предизвикателства е изправен бизнесът с производство и разпространение на лекарствени средства?

Производството на лекарствени средства е хуманна мисия, която се основава на високи стандарти за качество, безопасност и ефективност на медикаментите. „Софарма” се наложи като компания с икономически, производствен и интелектуален потенциал, позволил й да се превърне в определящ фактор на фармацевтичния пазар. Ето защо ние непрекъснатото се стремим към иновативно развитие и разработване на нови продукти. За тази цел не само разширяваме портфолиото си, но и непрекъснато повишаваме качеството на произвежданата продукция.

Каква ERP система използвате в „Софарма” и какво ви накара да потърсите подобен продукт?

Продуктът, които внедряваме в „Софарма” АД е Microsoft Dynamics Axapta 2009, заедно с някои специализирани вертикалния решения за фармацевтичния бизнес, които са интегрирани в системата. Към момента основната част от системите, които използваме са или вътрешно разработени или са специализирани решения, които обслужват отделни аспекти на бизнеса – като счетоводство, HR, лекарствена безопасност и документооборот.
С непрекъснатото разрастване на бизнеса и обема на информацията се налага да разполагаме с по-бърза обратна връзка, както и с по-добра взаимосвързаност и автоматизация между всички звена на фирмата. Именно това е предпоставката да потърсим интегрирано ERP решение за управление на бизнеса. Предимствата, които очакваме да получим от използването на подобен управленски софтуер, са унификация на работния процес в различните ни звена и офиси, оптимизиране и автоматизиране на процесите, както и подобряване на цялостния текущ контрол над дейността.

Какви бяха критериите, според които избрахте продукта и доставчика?

На първо място поставихме изискването да намерим такова решение, което да е едновременно функционално и да обхваща всичките процеси във фирмата. Освен това искахме решението да е гъвкаво и да позволява ние да настроим системата спрямо бизнеса, вместо обратното. При избора на консултант по внедряването също заложихме специфични критерии - доставчикът да е сертифициран партньор на производителя и да е утвърдена компания с редица големи внедрявания. Друго наше изискване бе да се докаже ефективността на продукта. Поискахме преди закупуването на лицензите да създадем прототип на системата, в която да проиграем основните ни производствени процеси. Резултатите от тестовете на прототипа бяха решаващи при крайния ни избор.
Спряхме се на Axapta 2009 по редица причини. Системата е доказана в световен мащаб като софтуерно решение, което може да обслужва сложни процесни производства със сериозно планиране и освен това е гъвкаво при настройка. Всеки отделен елемент от системата подлежи на конфигурация, която се осъществява сравнително бързо

Какво ви накара да изберете за доставчик LLP Dynamics?

Беше проведен конкурс, на който те предложиха най-добрите условия

Какви промени донесе ERP системата във всекидневието на вашия бизнес?

В организация като „Софарма” текущата координация и комуникация са ключови. Това което ще ни позволи Microsoft Dynamics AX е да планираме в реално време материалните потоци, които захранват производството и логистиката между отделните фабрики и складове, както и да следим текущата дейност на самото производство. Освен това AX позволява да контролираме продажбите и доставките за България и чужбина. Същевременно всичко се отразява автоматично като счетоводна информация, която се генерира в реално време и с минимална намеса.

Какви са конкретните резултати и измеримите ползи от внедряването на този етап?

Ключов приоритет на „Софарма” е осигуряване на качеството на продукцията. АХ например позволява пълна проследимост на всички партиди. Във всеки един момент може да се види всяка партида материали в кои продукти участва, на кои клиенти е продадена. И обратно, системата позволява да се провери от кои партиди материали се състои всяка партида готов продукт, както и кои са техните доставчици и производители.
Друг плюс е унификацията на процесите и намаляването на документооборота във фирмата, в резултат от това, че цялата информация е налична в електронен формат. В този случай не е необходимо генериране на справки от отделни програми и компилиране и разпечатване на отделни отчети.

Какво бихте посъветвали компании, на които им предстои изпълнението на подобен проект?

Моментът за внедряване на интегриран софтуер настъпва, когато мениджмънтът на компанията осъзнае липсата на навременна информация за ключови аспекти на бизнеса си. Основното, което всяка една компания трябва да има предвид преди да стартира внедряването на ERP система, е ясното и точно дефиниране на бизнес процесите и процедурите вътре в организацията. Ключов е и изборът на партньор – това трябва да е компания с доказан опит, която може да покаже резултатите в реална среда, независимо дали това ще стане чрез прототип на системата, който ще използва данни от вашата фирма, или чрез референтни посещение при техни клиенти.

Каре Софарма:
„Софарма” е икономическа група, в чиито състав пряко или косвено влизат общо 18 дъщерни български и чуждестранни дружества с подобен предмет на дейност Компанията разполага с девет производствени завода, съобразени с изискванията на GMP (Добра производствена практика). През 2013 г. дружеството ще открие в гр. София нов завод за производство на твърди лекарствени форми с годишен капацитет от 4 млрд. таблетки, който в момента е в процес на лицензиране. „Софарма” АД е единственият български производител на ампулни и супозиторни форми.
Инвестициите на групата за 2012 г. възлизат на близо 76 млн. лв, като за 2013 г. се очаква да надхвърлят 40 млн. лв. Приходите от продажба на продукция се увеличават с 0,4 млн. лв. или 0,21%, достигайки 210,3 млн. лв. за 2012 г., спрямо 209,8 млн. лв. за 2011 г. Дружеството има повече от 210 продукта в своето портфолио. Някои от оригиналните продукти на „Софарма” са с основен принос в приходите на компанията от външни пазари. Продажбите на местния пазар се генерират основно от генеричните продукти на дружеството, сред които на първо място е добре познатият Аналгин. Портфолиото на „Софарма” покрива всички терапевтични групи: кардиология, гастроентерология, овладяване на болката, кашлица и настинка, имунология и дерматология, дихателни пътища и астма, неврология и психиатрия, урология и гинекология.

Каре LLP Dynamics:
LLP Dynamics България е част от международната консултантска компания LLP Group, основана в Чехия през 1992 година. LLP е лидер в разработването и внедряването на ERP решения за местни и чуждестранни компании и през 2012 година отбелязва 20 г. от създаването си. В този период тя успя да се превърне във водещ доставчик на бизнес решенията на Microsoft – Microsoft Dynamics ERP в Централна и Източна Европа за местни и чуждестранни компании. С реализираните повече от 250 внедрявания на Microsoft Dynamics NAV и над 70 внедрявания на Microsoft Dynamics AX зад гърба си, LLP се утвърди като един от най-опитните партньори на Microsoft Dynamics за региона и заема водещо място за Централна и Източна Европа. В момента компанията има офиси в България, Румъния, Чехия, Унгария и Словакия и е почетен член на международните клубове Microsoft Presidents Club и Inner Circle.

За Контакти: Юлиан Венев

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

6.5659