Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Предприемачество

Вземи в gLOG
18 Септември 13, 16:39 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Пресконференция на тема „Състояние на образованието по предприемачество и иновативни предприемачески стратегии“
20 септември 2013 г. (петък), 13:00 часа, Национален пресклуб БТА
  • Има ли добри програми за образование по предприемачество в България?
  • Какви добри практики от Гърция в сферата на образованието и обучението по предприемачество могат да се приложат в България?
  • Какви иновативни модели могат да се приложат при обучението по предприемачество?
  • Какви мерки за насърчаване и подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес могат да бъдат успешни у нас?

Отговорите на тези въпроси ще бъдат дискутирани по време на пресконференция на тема „Състояние на образованието по предприемачество и иновативни предприемачески стратегии“, която ще се проведе на 20 септември (петък) от 13:00 часа в Национален пресклуб БТА, бул. "Цариградско шосе" 49, гр. София. Събитието се организира по проект „Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България - Гърция”, осъществяван от Център за предприемачество и управленско развитие – България (CEED България).

На пресконференцията ще присъстват:
  • Надежда Ташева – ръководител на проекта;
  • Екатерина Чернова – експерт по проекта - анализ на висшата образователна система и следдипломна квалификация по предприемачество и лектор/ментор в академията по предприемачество – България;
  • Станислав Червенков – експерт по проекта - разработване на обща учебна програма по предприемачество и лектор/ментор в академията по предприемачество;
  • Eксперти – методици, обучители от партньорската организация от Гърция.


За проекта:
Проект „Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България- Гърция” се осъществява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.07-0042-C0001 „Без граници – компонент 1 – фаза 2”. Основната цел на проекта е изграждане и функциониране на транснационално партньорство и сътрудничество между България и Гърция за анализиране и изготвяне на обща учебна програма и разпространение на възможностите за стартиране и развитие на иновативни предприемачески инициативи.


„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”


За допълнителна информация:

Диана Чобановa

PR Expert
PRoWay Communications Agency

Mob: 0879 931 336
E-mail: d.chobanova@proway.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.8092