Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Предприемачество

Вземи в gLOG
23 Септември 13, 16:27 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Всяко второ висше училище в България обучава по предприемачество, но предимно на теория
Проект „Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България – Гърция” ще създаде обща учебна програма по предприемачество в областта на агробизнеса
От 53 висши учебни заведения в България 27 предлагат обучение по предприемачество чрез различни програми и дисциплини. Това показват предварителните данни на анализ по проект „Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България - Гърция”, представени на пресконференция в София. Проектът се изпълнява от Център за предприемачество и управленско развитие – България (CEED България) и цели да насърчи предприемаческите инициативи у нас в областта на агробизнеса.

„Половината висши учебни заведения у нас предлагат обучение по предприемачество в някаква форма, но повечето програми обхващат само основни теоритични курсове. Профилиране има в някои от програмите на държавните университети“, представи първоначалните резултати от анализа Екатерина Чернова, експерт - анализи по проекта. Тя допълни, че над 52% от програмите по предприемачество се предлагат от университети в София, 14% са средоточени във Варна и 10% в Бургас. „Нашата цел е да насърчим предприемачеството в агробизнеса, като започнем с райони, в които има предпоставка за развитие на селското стопанство, като Пловдив и Стара Загора, например“.

Създаването на обща учебна програма ще помогне на младите предприемачи, които искат да се занимават с агробизнес, да придобият необходимите знания и да могат да позиционират успешно продукцията си на пазара. „Наш партньор по проекта е American Farm School към колежа „Perrotis” в Гърция, който има опит в образованието по предприемачество и конкретно в областта на агробизнеса и селското стопанство“, заяви Надежда Ташева, ръководител на проекта. „Заедно ще работим и за прилагането на успешни стратегии и мерки, чрез които да се насърчи предприемачеството сред младите“, допълни тя.

През последните години все повече млади предприемачи в Гърция напускат големите градове и се връщат към семейния агробизнес. „За да бъдат конкурентни на пазара, те трябва да са обучени на това. Трябва да знаят как да произвеждат качествена продукция без да вредят на околната среда и да могат да прилагат нови технологии и техники на управление“, сподели Евангелос Вергос, експерт - разработването на обща учебна програма по предприемачество по проекта. В Гърция обучение по предприемачество в областта на селското стопанство предлагат 6 аграрни университета и 13 технологични колежа. Според Евангелос Вергос много хора в България са се оттеглили от селското стопанство като бизнес, но е време да се върнат към него и да го управляват умно. „Обучението по предприемачество ще обърне внимание на значението на маркетинга - как ефективно да продават своята продукция, как да навлязат на пазара и къде да позиционират своята марка“, допълни той.

В рамките на проекта ще бъде организиран работен семинар за преподаватели по предприемачество с цел обсъждане и валидиране на общата учебна програма, чрез обмяна на ноу-хау, методи, модели и добри практики. Ще бъде проведена академия по предприемачество чрез осъществяване на практически обучения. Част от дейностите на проекта е и изграждането на българо-гръцка партньорска мрежа чрез разработване на електронно базирана платформа за обмяна на опит и контакти между предприемачи, инвеститори, обучители, ментори и други представители на заинтересованите страни.

Проект „Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България – Гърция” се осъществява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.07-0042-C0001 „Без граници– компонент 1 – фаза 2”. Той ще се изпълнява в рамките на 18 месеца.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”


За допълнителна информация:

Диана Чобановa

PR Expert
PRoWay Communications Agency

Mob: 0879 931 336
E-mail: d.chobanova@proway.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.4487