Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Банки и финанси

31 Октомври 13, 17:44 / Автор: Пощенска банка
Пощенска банка отчита нарастване с 1/3 на кредитоискателите и рекордно ниски лихви по новите жилищни кредити в лева през третото тримесечие на годината
Въпреки традиционно по-слабата активност през летните месеци и продължаващата несигурност по отношение на политическата обстановка, пазарът на нови жилищни кредити в страната остава стабилен, разкрива третият обзорен тримесечен доклад на Пощенска банка (www.postbank.bg) за състоянието на жилищния пазар в страната. За периода Пощенска банка отчита общ ръст в търсенето на жилищни кредити от 35% на годишна база.
31 октомври 2013 г., София

Въпреки традиционно по-слабата активност през летните месеци и продължаващата несигурност по отношение на политическата обстановка, пазарът на нови жилищни кредити в страната остава стабилен, разкрива третият обзорен тримесечен доклад на Пощенска банка (www.postbank.bg) за състоянието на жилищния пазар в страната. За периода Пощенска банка отчита общ ръст в търсенето на жилищни кредити от 35% на годишна база.

София, Варна, Пловдив, Бургас и другите областни градове остават най-активните населени места по отношение на жилищния пазар и жилищно кредитиране. През 3-тото тримесечие на 2013 г. се наблюдава нарастване на броя усвоени кредити за закупуване на имоти в гр. Пловдив, като те достигат 5.9% от всички усвоени кредити в страната. По данни на Пощенска банка през летния сезон Пловдив измества Варна и Бургас и се нарежда на второ място след столицата по брой усвоени кредити.
Това се илюстрира и от общото за страната нарастване на продажбите на имоти през третото тримесечие, което по данни на Националната агенция по вписванията достигна 7% на годишна база. Същевременно нивата на лихвените проценти по жилищните кредити според БНБ паднаха под нивата отпреди кризата, а тенденцията за постепенен спад на годишния процент на разходите (ГПР) по жилищните кредити в левове се запазва.

На фона на повишения брой сделки с недвижими имоти със собствени средства и тенденцията за нарастване на спестяванията на гражданите, през месец септември Пощенска банка представи на пазара изцяло нов продукт – „Спестовен жилищен кредит”, при който лихвата по кредита намалява автоматично, когато клиентите увеличават размера на спестяванията си в банката. „Спестовен жилищен кредит“ е без аналог в България, въпреки че комбинираните продукти от такъв тип са бъдещето на пазара и са отдавна познати в Западна Европа“, коментира Румен Радушев, директор на управление „Жилищно кредитиране” към банката. Пощенска банка отчита значителен интерес към новия кредит. По предварителни данни за октомври 2013 г. банката отбелязва 40% ръст в апликациите за жилищни кредити спрямо предходния месец, като само за първия месец от старта на продукта са регистрирани апликации за няколко милиона лева. Повече информация за „Спестовен жилищен кредит” може да намерите на www.savingloan.bg.

Данните за пазарните цени на жилищата също са позитивни. Като цяло за страната те остават стабилни с тенденция за плавен ръст във все повече областни центрове.

Докато през първото тримесечие на годината поскъпване на цените на жилищата се наблюдаваше в едва 6 областни града, през второто цените вече нарастваха в 9, а през третото в 11 от областните градове в страната, разкриват данни на Националния статистически институт (НСИ). Трайна тенденция за повишение на цените през последните две тримесечия се наблюдава в София и Пловдив.

Според статистиката на НСИ средната пазарна цена на жилищата в страната през третото тримесечие на годината достигна 865.04 лева за кв. м. Най-скъпи остават апартаментите в София-град – 1 444.83 лева на кв. м, следва Варна с 1381.33 лева на кв. м и Бургас с 1113.33 лева на кв. м.

По отношение на размера на усвоените жилищни кредити данните на Пощенска банка сочат, че за страната средният размер на кредита остава без съществени промени през последните две тримесечия и възлиза на 28 000 евро, като ръст в размера на кредитите през последното тримесечие се наблюдава единствено във Варна.
Ръст от над 4% отбелязват жилищните кредити с размер между 20 и 40 хил. евро за третото тримесечие на 2013 г. Най-търсени продължават да бъдат кредитите до 20 хил. евро, въпреки спада от 3% за същия период. Кредитите с размер над 60 хил.евро представляват едва 6% от всички отпуснати жилищни кредити от Пощенска банка за месеците юли, август и септември на 2013 г.

Средният срок за изплащане на жилищни кредити е 20 г., като повече от половината от потребителите, които са усвоили жилищни кредити от Пощенска банка, предпочитат той да бъде със срок от 20 и повече години. Най-малко търсени са жилищните кредити със срок на изплащане до 10 г.

Данните на Пощенска банка показват, че през третото тримесечие на 2013 г. се наблюдава слабо раздвижване на пазара на панелни имоти. Отпуснатите кредити за този тип конструкции нарастват с близо 4%. Въпреки това, монолитът остава водещ. В големите градове има повишен интерес към апартаменти с качествено ново строителство.

Прогнозата на Пощенска банка за пазара на жилищното кредитиране в България до края на 2013 г. е, че тенденцията за растеж на заявките ще се запази на нива от 30 – 35% спрямо предходната година.

Пълният доклад може да бъде намерен на интернет страницата на банката www.postbank.bg

Пощенска банка с правно име „Юробанк България” АД е член на Юробанк Груп.
Юробанк е европейска банкова организация с общи активи от €82,1 (след придобиването на New TT Hellenic Postbank – HPB и New Proton Bank – Proton през юли 2013 г.), повече от 20 000 служители и мрежа от над 1 100 клона.

Юробанк Груп има стратегическа позиция в гръцката банкова система, като в същото време притежава системна роля в България, Румъния и Сърбия, предлага услуги за управление на активи в Кипър, Люксембург и Лондон и присъства и в Украйна.

Повече информация за Пощенска банка можете да намерите на www.postbank.bg, както и на www.facebook.com/PostbankBG.

Повече информация за Юробанк можете да намерите на www.eurobank.gr.

За Контакти:

Илияна Захариева, началник отдел „Корпоративни комуникации”, Пощенска банка
тел. 02/81 66 100, e-mail: IZZaharieva@postbank.bg
http://mediacenter.postbank.bg/

Източник: www.postbank.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1436