Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Корпоративна социална отговорност

27 Ноември 13, 18:10 / Автор: Балкански институт по труда и социалната политика
Конкурс социално отговорно предприятие 2013 г.
НКМ за въвеждане на социалните стандарти обявява нов Национален конкурс за социално отговорно предприятие на годината. Конкурсът стартира официално на 25 ноември 2013 г. Графикът за провеждане на конкурса е следният: • 25 ноември– начало на конкурса и стартиране на изпращането на въпросниците • 16 декември – краен срок за получаване на въпросниците, попълнени от фирмите • 18 декември – краен срок за извършване на оценка. Наградата ще бъде връчена на седмата регионална конференция по корпоративна социална отговорност, която ще се проведе на 19 декември 2013 г. Информация за участие в конкурса може да бъде намерена на сайта на Министерството на труда и социалната политика – www.mlsp.government.bg, на сайта на Балканския институт по труда и социалната политика – www.bilsp.org и на сайта на Центъра за социална и екологична отговорност – http://serc.bg . Фирмите следва да изпращат попълнените въпросници на електронен адрес institute@bilsp.org и на firmanagodinata@mail.bg, както и допълнително по пощата на адрес: Балкански институт по труда и социалната политика, бул. Цариградско шосе бл.22, вх.А, ет.1, София 1113 с приложени документи съгласно въпросника (ако има такива) и подписана декларация за достоверност. Въпроси може да задавате на телефон (02) 971-25-58 и на e-mail адрес: institute@bilsp.org . Оценката на въпросниците ще се извърши от комисия, включваща един представител от МТСП и членове на Кръглата маса, разпределени по следния принцип: работодатели, синдикати, неправителствени организации. Комисията ще има председател и секретар, които са без право на глас. Спечелилите предприятия ще получат награди, които ще бъдта връчени по време на Седмата национална конференция по корпоративна социална отговорност. Резултатите ще бъдат популяризирани сред партньорите на Националната кръгла маса за социалните стандарти и потенциални контрагенти на сектора от европейския пазар.
Национална кампания за награда
“СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ГОДИНАТА”
“СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН ХОТЕЛ НА ГОДИНАТА”
2013 година

Националната Кръгла маса за социалните стандарти в България стартира
работата си през 2004 година, като в нея вземат участие:
Правителството:
- Министерство на труда и социалната политика
- Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”
- Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП)
- Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)

Социални партньори - Работодателски организации:
- Асоциация на дружествата от леката промишленост
- Браншови съюз на трикотажната промишленост
- Браншови съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната
промишленост
- Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил
(БАПИОТ)
- Българска асоциация по текстил и конфекция (БАТЕК)
- Българска търговско-промишлена палата
- Българска стопанска камара
- Съюз на работодателите в България

Социални партньори - Синдикати:
- Федерация на независимите синдикати на леката промишленост
- Синдикат на леката промишленост към КТ "Подкрепа"

Научни и академични среди
- Технически университет - София
- НТС по текстил, облекло и кожи

Неправителствени организации
- Балкански институт за труд и социална политика
- Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции, Кърджали
- Бизнес информационен и консултантски център, гр. Сандански
- Асоциация за Българо-Европейско Партньорство
- Институт по социални и синдикални изследвания на КНСБ
- Фондация ЖАР
- Програма на ООН за развитие
- Международна организация на труда

Работодатели и стопански организации - 2 -
- Karstadt Quelle
- Moody International
- TÜV Rheinland Bulgaria
- фирми от бранша

Участниците в НКМ са обединени от идеята да допринесат за популяризиране и
прилагане на концепцията за корпоративна социална отговорност в България. НКМ вижда
своята мисия като инициатор и средище, създаващо условия за свободно обсъждане на
идеи за проблемите и перспективите при установяването на модерни социални стандарти в
България.
Осъзнатата необходимост сред участниците в НКМ за нуждата от широко
популяризиране на придържането към социално отговорно поведение на предприемачите,
малките и средни предприятия, породи инициативата за учредяване на национална
награда: “СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ГОДИНАТА”. През 2008
година беше учредена и наградата “СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН ХОТЕЛ НА
ГОДИНАТА”
При учредяването на националната награда “Социално отговорно предприятие на
годината” и “Социално отговорен хотел на годината”участниците в Националната
кръгла маса се водят от следните основни принципи:
- Националната награда е публично морално признание и подкрепа за малките и
средни предприятия, както и за хотелите в Република България, придържащи се
към най-добрите практики на социално отговорно поведение;
- Националната награда има за цел да повиши доверието сред обществото и на
външните пазари, в усилията на българския бизнес за стриктното прилагане на
националното законодателство със социална насоченост и да популяризира и
привлече широк кръг от фирми за доброволно прилагане на изискванията на
международните и корпоративни стандарти и спецификации за социална
отговорност;
- Участието в процедурата на избор и определяне на “Социално отговорно
предприятие на годината” и “Социално отговорен хотел на годината”е доброволен
процес базиран на принципите на самооценка, широк публичен контрол
осъществяван от всички заинтересовани страни – браншови организации,
синдикати, професионални сдружения, работодателски организации, НПО;
- С оглед класифицирането на категориите малки и средни предприятия според
националното законодателство, Наградата ще бъде връчвана в категориите: (1)
микро и малко предприятие; (2) средно предприятие и (3) голямо предприятие.
 Отчитайки рзултатите от работата на НКМ до момента, желанието да се разшири
обхвата на идеята и опита от 2010 г., наградата за 2011 год. ще бъде насочена
браншово към предприятията от текстилната и шивашка промишленост,
дървопреработващата и мебелната промишленост, както и към
предприятията от туристическия сектор, с оглед оценка на високата
социална значимост на секторите и степента на заетост в тях. За конкурса
“Социално отговорен хотел на годината”наградата ще бъде връчена в категориите
(1) хотел и (2) голям хотел/ваканционно селище

Досега са проведени шест Национални конкурса за социално отговорно предприятие
на годината. Близо 120 предприятия от текстилния и шивашкия бранш, както и от
туристическия сектор, се включиха в тях. - 3 -
НКМ за въвеждане на социалните стандарти обявява нов Национален конкурс за
социално отговорно предприятие на годината.
Конкурсът стартира официално на 25 ноември 2013 г.

Графикът за провеждане на конкурса е следният:
- 25 ноември– начало на конкурса и стартиране на изпращането на въпросниците
-16 декември – краен срок за получаване на въпросниците, попълнени от
фирмите
- 18 декември – краен срок за извършване на оценка.
Наградата ще бъде връчена на седмата регионална конференция по корпоративна
социална отговорност, която ще се проведе на 19 декември 2013 г.
Информация за участие в конкурса може да бъде намерена на сайта на
Министерството на труда и социалната политика – www.mlsp.government.bg, на сайта на
Балканския институт по труда и социалната политика – www.bilsp.org и на сайта на
Центъра за социална и екологична отговорност – http://serc.bg .
Фирмите следва да изпращат попълнените въпросници на електронен адрес
institute@bilsp.org и на firmanagodinata@mail.bg, както и допълнително по пощата на
адрес: Балкански институт по труда и социалната политика, бул. Цариградско шосе бл.22,
вх.А, ет.1, София 1113 с приложени документи съгласно въпросника (ако има такива) и
подписана декларация за достоверност. Въпроси може да задавате на телефон (02) 971-25-
58 и на e-mail адрес: institute@bilsp.org .
Оценката на въпросниците ще се извърши от комисия, включваща един представител
от МТСП и членове на Кръглата маса, разпределени по следния принцип: работодатели,
синдикати, неправителствени организации. Комисията ще има председател и секретар,
които са без право на глас.
Спечелилите предприятия ще получат награди, които ще бъдта връчени по време на
Седмата национална конференция по корпоративна социална отговорност. Резултатите ще
бъдат популяризирани сред партньорите на Националната кръгла маса за социалните
стандарти и потенциални контрагенти на сектора от европейския пазар.

За Контакти:Мария Златарова

Източник:
http://bilsp.org/index.php?t=216

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.0785