Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Бизнес

Вземи в gLOG
16 Декември 13, 15:11 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Законодателните промени трябва да изяснят произхода на средствата в сектора на бързите кредити
ПРОФИ КРЕДИТ България представи експертно мнение и идеи за бъдещи нормативни промени, които да гарантират по-добри условия за бизнеса и потребителите
Законодателните промени, засягащи небанковите финансови институции, които се обсъждат в последните месеци, трябва да гарантират по-добри условия за бизнеса и потребителите. Това заявиха днес на пресконференция представители на една от водещите компании от бранша – ПРОФИ КРЕДИТ България. „Регламентът, който ще бъде приет, трябва да намери баланс на интересите. Трябва да решим дали искаме предлагането на бързи кредити да бъде легитимно или искаме да го изтласкаме в сивия сектор, тъй като търсене ще има и то ще бъде задоволено“, подчерта изпълнителният директор на компанията Здравко Райчев.

Според ПРОФИ КРЕДИТ България голяма част от обсъжданите нови законови регулации са положителни, но други трябва да се обмислят и прецизират внимателно, за да не предизвикат негативен ефект и да изтласкат потребителите към „сивия“ сектор. Представители на компанията вече са провели експертна среща с представители на законодателите, на която са изложили своите идеи, и са получили покана да участват в бъдещото обсъждане на нормативните промени.

Един от най-важните въпроси, които трябва да бъдат решени с бъдещите изменения, според ПРОФИ КРЕДИТ България е този за осветляване на финансирането и произхода на средствата, с които кредитират небанковите финансови институции. „Това е от изключително значение, тъй като всякакви съмнения в тази посока рушат доверието на потребителите не само към конкретни дружества, но и влияят негативно на имиджа на целия сектор. Необходима е ясна регламентация в тази посока, която без съмнение ще има положителен ефект“, коментира Здравко Райчев.

ПРОФИ КРЕДИТ приветства изцяло коментираното евентуално разширяване на обхвата на Закона за потребителския кредит, така че разпоредбите му да се прилагат и по отношение на заемите до 400 лв. Според компанията, това ще осигури по-голяма яснота и защита на потребителите при сключването на такъв тип договор за кредит. Част от ползите за потребителите са по-голямата яснота относно крайната цена на кредита – % ГПР, правото на отказ от договора за кредит без посочване на причина и заплащане на такса, и правото за предсрочно погасяване с намаляване на лихвата, дължима до края на периода на кредита.

Друга мярка, която според ПРОФИ КРЕДИТ ще има благоприятен ефект, е преразглеждане на регулациите относно някои такси, които кредитори изискват – такса за кандидатстване, такса за усвояване, такса за управление и др. под. Така потребителят ще може по-лесно да прецени реалната цена на кредита и оттам – да вземе информирано решение дали условията и цената на предлагания кредит го устройват и отговарят на неговите възможности.

ПРОФИ КРЕДИТ подкрепя и извън съдебното решаване на спорове между потребители и финансови институции и намиране на взаимноизгодни решения, чрез използването на способи като Арбитражни съдилища и Финансов омбудсман.

Същевременно компанията апелира да се прецизира внимателно идеята за евентуално въвеждане на лицензионен режим за дейността на небанковите финансови институции. Този тип компании, за разлика от банките, които подлежат на лиценз, не привличат паричен ресурс под формата на депозити и не боравят с пари на вложители. Затова лицензионният режим едва ли ще повлияе положително в някаква степен на пазара и от тази гледна точка, според ПРОФИ КРЕДИТ, не би имало причина да се въвежда, тъй като по-скоро би довел до допълнителна административна тежест и за двете страни.

Познавайки добре практиките на пазара, компанията подкрепя подобряване на регулацията по отношение на задълженията – различните видове такси и неустойки, които възникват за потребителите при предсрочна изискуемост на кредита и последващото извън съдебно и/или съдебно събиране на вземания. Евентуално определеният максимален размер на разходите за потребителя при просрочие обаче трябва да бъде така преценен, че да не доведе до увеличаване на цената на кредита за редовните клиенти и в същото време да е в състояние компенсира разходите и риска на кредитора.

Същевременно друга от коментираните промени – за повишаване на минималните капиталови изисквания за небанковите финансови институции, според ПРОФИ КРЕДИТ би имала редица ползи, но и негативи. От една страна, това изискване ще отсее дружествата, които са без установен опит и проверени практики, и ще повиши нивото на предоставяните услуги. Но от друга, прекомерното вдигане на изискванията за минимален размер на капитала би могло да доведе до премахване на малките компании и съответно до монополизиране на сектора, което ще е в ущърб на конкуренцията и ще ограничи възможностите за избор на потребителите.

Относно идеята за въвеждане на таван на лихвите, ПРОФИ КРЕДИТ България смята, че тази идея противоречи на принципите на пазарната икономика и затова смята подобна мярка за неприемлива. „Това най-вероятно ще принуди някои кредитори да търсят други възможности за компенсиране на своя риск и разходи, което ще има негативен ефект за потребителите – условията и цената на кредита ще станат по-неясни. Рискът и съответно високата цена на услугата ще се компенсират чрез такси по допълнителни услуги, невключени в размера на ГПР“, коментира Светломира Янкова, маркетинг директор в ПРОФИ КРЕДИТ България. Тази мярка би довела и до оттегляне на компании от сектора – някои кредитори няма да имат ресурс да поемат такъв риск, като по този начин ще се ограничи и конкуренцията; ще се ограничат възможностите на потребителите за достъп до пари и те ще бъдат принудени да търсят финансиране извън компаниите, които официално функционират на пазара и дейността им се регулира и проверява от държавата.

„Именно затова апелираме мерките, които предстои да бъдат въведени, да бъдат обсъдени внимателно с участието на всички засегнати страни. Целта на всички, които сме отговорни към развитието на този бизнес, е да сме част от един балансиран пазар, а не потребителите, които се нуждаят от финансиране, да се принуждават да стават клиенти на „сивия сектор“, където защитата на правата им няма как да бъде гарантирана“, посочи Здравко Райчев. По думите му, готвените промени следва да бъдат консултирани с представителна извадка от активните кредитори в този бранш, което ще гарантира въведените мерки да са адекватни и добре балансирани между визията на законодателя за регулаторни промени, интересите на потребителите и интересите на кредиторите.

Продължавайки да се развива непрекъснато в полза на клиентите, ПРОФИ КРЕДИТ промени процедурата за кандидатстване, за да бъде тя още по-ясна и разбираема за потребителите. След промените, които са в сила от 12 ноември 2013 г., параметрите, за които кандидатства клиентът, са окончателни, ако клиентът получи одобрение за отпускането на заема. В случай, че се наложи редуциране на сумата, се подписва изцяло нов договор с потребителя за одобрената сума.За допълнителна информация:
Мирослава Митева
PRoWay Communications Agency
Mob: + 359 (879) 930 080
E-mail: m.miteva@proway.bg


Източник:

Комуникационна агенция PRoWay


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.5508