Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Технологии

Вземи в gLOG
12 Януари 14, 17:31 / Автор: Ай Ти Инвестмънт АД
Виртуалният мол ScoreTwice официално отвори врати
"Ай Ти Инвестмънт" АД успешно стартира пълнофункционалната уникална за България услуга за онлайн пазаруване – ScoreTwice, достъпна през www.scoretwice.bg. Това стана възможно след внедряването на иновативна софтуерна платформа „Virtual Mall” и съчетаването и със система за управление на лоялността.
"Ай Ти Инвестмънт" АД успешно стартира пълнофункционалната уникална за България услуга за онлайн пазаруване – ScoreTwice, достъпна през www.scoretwice.bg. Това стана възможно след внедряването на иновативна софтуерна платформа „Virtual Mall” и съчетаването и със система за управление на лоялността.

ScoreTwice е резултатът от оползотворяването на налична собствена иновативна технология, чрез внедряването на която предлагаме на българския пазар услуга, базирана на четири ключови предимства - възможност за мобилни разплащания, възможност за определяне на индивидуални отстъпки по артикули, възможност за микрофинансиране и отложено плащане, както и осигурената чрез грант от ЕС възможност за определяне на индивидуални отстъпки на отделни потребители и управление на тяхната лоялност.

Виртуалният мол е резултат от разработка в период на няколко години, като основната платформа бе готова през 2012 г. За нейното внедряване и създаването на ScoreTwice бе реализиран допълнителен проект, който отне 9 месеца и изискваше инвестиции от над 1 млн.лв., осъществени до декември 2013 г. Това стана с грантово финансиране по процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги" по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”.

„Ай Ти Инвестмънт” успя да закупи сложна многофункционална софтуерна система, която да послужи за внедряването на многокомпонентната платформа Virtual Mall за въвеждането на услуга ScoreTwice.

„Осигурената по проекта система за проследяване, управление на лоялността и наградите на клиентите е изключително различна от стандартно познатите на българския пазар. За нас това бе важно стратегическо и инвестиционно решение. “, заяви Пламен Марков, изпълнителен директор на Ай Ти Инвестмънт. „С това бе осигурена и може би най-уникалната и характеристика - наличието на унифицирано решение за управление на лоялността на потребителите. С него търговците вече могат да издават точки по програми за лоялност, да предоставят бонуси и допълнителни намаления и да проследяват използването им – всичко, от което в крайна сметка печелят както търговците, така и крайните потребители”.

Христина Биджекова, ръководител на проекта допълни: „Проектът бе успешен благодарение на отговорното отношение на екипа, на професионализма на нашите подизпълнители, както и на експертното отношение и подход на представителите на Министерство на икономиката и енергетиката. Благодарение на всички тях днес сме уникално позиционирани, за да предложим конкурентно решение както за локалния, така и за международните пазари, като вече имаме реален заявен интерес за въвеждане на сходни продукти с тази платформа дори в Югоизточна Азия”.

За допълнително информация:

Прес-офис
customer@scoretwice.bg
Ай Ти Инвестмънт АД
Бизнес център “Астра”, вх.Д, ет.3, офис 5Г
Проект номер BG161PO003-1.1.03-0049-C001 „Внедряване на иновативна софтуерна платформа Virtual Mall и допълване със система за лоялност за предоставяне на уникална услуга за онлайн пазаруване – score twice (s2)” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Aй Ти Инвестмънт” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

За Контакти:Стефан Добрев, Scoretwice.bg, sdobrev@s2vs.eu, 0887898022

Източник: scoretwice.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.1753