Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Технологии

Вземи в gLOG
30 Януари 14, 11:14 / Автор: АИИ Дейта Процесинг
АИИ Дейта Процесинг разработи по проект обучение за свои служители
През януари 2014 г. АИИ Дейта Процесинг ООД приключва успешно изпълнението на проект „ОПИТ, ГЪВКАВОСТ, КАПАЦИТЕТ”. Цел на проекта е прилагането на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси в компанията, както и гарантирането на устойчива заетост на служителите над 55 години, използвайки техния дългогодишен опит и специфични професионални компетентности. Накои от основните реализирани дейности са: • В проекта бяха включени 110 човека, от които 62 в обучения, 45 - в гъвкава форма на заетост и 3-ма като екип по проекта; • Съобразно ключови за компанията нужди се разработиха и проведоха обучения, свързани с умения за писане и редактиране; създадената методология ще продължи да се прилага и през 2014 г.; • Въведени са гъвкави форми на заетост, които в повишават ефективното използване на човешкия ресурс и влияят положително върху ангажираността на служителите.
София, 30 януари 2014 г.

През януари 2014 г. АИИ Дейта Процесинг ООД приключва успешно изпълнението на проект „ОПИТ, ГЪВКАВОСТ, КАПАЦИТЕТ”. Цел на проекта с продължителност 20 месеца е прилагането на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси в компанията, както и гарантирането на устойчива заетост на служителите над 55 години, използвайки техния дългогодишен опит и специфични професионални компетентности за провеждане на обучения на работното място и повишаване на капацитета на останалите служители компанията.
Цели на проекта са подобряването капацитета на служителите на АИИ Дейта Процесинг ООД и нарастване на производителността на труда чрез предоставянето на социални придобивки и въвеждане на гъвкави форми на заетост.
На пресконференцията по повод приключването, Милена Илиева, ръководител на проекта и Светослав Богатинов, директор „Човешки ресурси”, представиха реализираните дейности и постигнатите резултати. Основните от тях:
• В проекта бяха включени 110 човека, от които 62 в обучения, 45 - в гъвкава форма на заетост и 3-ма като екип по проекта;
• Съобразно ключови за компанията нужди се разработиха и проведоха обучения, свързани с умения за писане и редактиране; създадената методология ще продължи да се прилага и след приключването на дейността по проекта - планирано е още 60 човека да бъдат включени в подобни обучения през 2014 г.;
• Въведени са гъвкави форми на заетост, които в дългосрочен план повишават ефективното използване на човешкия ресурс, освен това влияят положително върху ангажираността на служителите;
• Подобрени са работните условия чрез осигуряване на социални придобивки – обособяване на места за отдих и почивка, включително и уреди, които могат да се използват през почивките;
• Усвоените средства по проекта са приблизително 95 000 лв.

"Най-голямото предизвикателство днес е развиването на организационната култура и принадлежността на хората към организацията. А в крайна сметка, това се свежда до инвестицията ни в задържането на добрите специалисти и насърчаването на развитието и трансфера на знания в организацията." – заяви г-н Богатинов, директор „Човешки ресурси” в компанията.

„Проектът допринесе за създаване на рамка и предпоставки за развитие на самоподдържаща се система за споделяне на опит и знания според подхода „учене през целия живот”. Това съответства на целите на АИИ Дейта Процесинг ООД за създаване на конкурентно предимство, основано на знанието.” – допълни Милена Илиева, ръководител на проекта.

Проектът „Опит, гъвкавост, капацитет” по договор за безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO001-2.1.15 – „Социални иновации в предприятията”, е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”.

За Контакти:


АИИ Дейта Процесинг
Милена Илиева
Ръководител на проект
е-mail: milenail@aiidatapro.com

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1074