Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Банки и финанси

27 Февруари 14, 11:41 / Автор: „Делойт“
„Делойт“ за нагласите на финансовите директори – оптимизъм под напрежение
Третото издание на Deloitte CFO Survey за България отчита леко покачване на оптимизма сред финансовия мениджмънт, но несигурността продължава да е фактор при определянето на приоритетите на бизнеса
26 февруари 2014 г., София. Днес на конференцията „Делойт“ за нагласите на финансовите директори“ бяха обявени резултатите от третото проучване Deloitte CFO Survey за страната. Събитието се проведе в зала „Средец“ на София Хотел Балкан и събра над 50 финансови ръководители на компании в България. Освен изводите от доклада, представени от Тодор Тодоров, директор „Финансово консултиране“ в „Делойт България“, в рамките на събитието беше анонсирана и програмата Next Generation – Академия на „Делойт“ за бъдещи финансови лидери, представена от Гавин Хил, съдружник в „Делойт България“. В конференцията като гост-лектор участва Калин Христов – подуправител на БНБ и министър на финансите във временното правителство (13 март – 29 май 2013), който говори за ролята на банковия сектор за постигането на растеж и конкурентоспособност на бизнеса.

Като цяло докладът на „Делойт“ отчита леко покачване на оптимизма сред финансовия мениджмънт в сравнение с нагласите, отразени в предходното проучване от първата половина на 2013 г. На фона на тогавашния чувствителен спад обаче оптимистичните нагласи в България от края на 2012 г. (макар сдържани и тогава) не са се възстановили.

В настоящото издание на доклада на „Делойт“ привличането на инвеститори е оценено от отговорилите като по-малко атрактивно в сравнение с предходното проучване, а неутралната позиция по отношение на използването на банково финансиране се споделя от все повече мениджъри, въпреки доминиращото схващане, че заемите са достъпни. „Тези наблюдения ни навеждат на мисълта, че пазарният ръст, който финансовите директори залагат пред компаниите, ще бъде подкрепян посредством налични ресурси, включително реинвестиране на печалбите, а рисковите операции за момента се отлагат“, обобщава Тодор Тодоров.

Макроикономическите прогнози на мениджърите за България за 2014 г. и към днешна дата вещаят стагнация, но това очакване сега споделят по-малко респонденти (69% спрямо 85% в предходното проучване), а същевременно е нараснал и делът на тези, които очакват умерен икономически растеж (24% от отговорилите сега, 12% преди шест месеца).

В контекста на резултатите от проучването на „Делойт“ за Централна Европа нагласите на финансовите директори в България се доближават до тези на колегите им от региона, особено когато говорим за финансовия хоризонт пред компаниите. Въпреки сигналите за възстановяване на част от икономиките в региона външната финансова и икономическа несигурност (а в България – и политическа) продължава да потиска размаха на намеренията за риск, държи финансовия мениджмънт нащрек по отношение на нивото на външното финансиране и определя предпазливостта в приоритетите – генериране на приходи и поддържане на стабилност.

*За повече информация, относно CFO проучването и конференцията, вижте приложения файл 3rd_CFO_servey and conference_long26022014.

За Deloitte CFO Survey
Deloitte CFO Survey е централноевропейско проучване на „Делойт“, което се провежда регулярно и се интересува от това как финансовият мениджмънт вижда перспективите пред бизнеса в региона и какви приоритети си поставя в условията на променяща се вътрешна и външна икономическа и финансова среда. Близо 600 финансови директори от 13 страни в Централна Европа са дали своите краткосрочни и средносрочни прогнози и са посочили какви възможности търсят за компаниите си. Проучването, както в централноевропейската, така и в българската му част, традиционно обхваща бизнеси от различни индустрии и компании, които са ключови представители в секторите, в които оперират. В третото издание на проучването за България най-много са представителите на финансовите институции (31%), следвани от сектора на производството (21%) и фармацевтичната индустрия (14%).

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.1078